Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
GKİ107 Yabancı Dil I(İngilizce) 927001 1 1 2
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Almanca öğretmenliğinde ki öğrencilerin ikinci bir yabancı olarak İngilizceyi konuşabilecek, okuduğunu anlayabilecek seviyede bir dil edinmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Ferit Berçin
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda, öğrenciler hedef dili konuşabilecekler, dinlediklerini anlayabilecekler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
English File pre-intermediate.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Genelde bu ders de öğrencilerin İngilizce açısından öz güvenlerini geliştirmek esas olacak. Özellikle konuşma, dinleme becerileri birincil hedef olacak. Bu amaçla communicative oyunlar ve open debate çalışmaları yapılacak. Otantik materyaller ile dili kullanmaları hedeflenecektir. Bunun yanında okuma ve yazma becerilerinin geliştirimesine dikkat edilecek.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Where are you from?Word order in questions.
2.common verb phrases, spelling and numbers. vowel sounds
3.Charlotte's choice. Describing people. Present simple. Fianl -es.Song - Ugly.
4.Mr and Mrs Clark and Percy. Present ContinousClothes, prepostions of place.
5.Practical English. Hotel Problems
6.Right place, wrong person. Past simple.
7.Talking about holidays. Regular verb endings. -ed endings.
8.The story behind the photo. Past continuous. Prepositions of time. Sentence stress.
9.Sınav haftası
10.One dark october evening. Time sequencers and coonectors. Verb phrases.Song - Blue as your eyes.
11.Revise and Check - Unit 1 and 2.
12.Plans and dreams. Be going to. Airports languagesentence stress and fast speech.
13.Let us meet again. Present continuous for future arrangements. Sounding friendly.
14.What is the word?Defining relative clauses. Expression of paraphrasing. Pronunciation in a dictionary.
15.
16.
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14228
Takım/Grup Çalışması10220
Toplam54