Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ211 Gk Seçmeli I (Eğitim Felsefesi) 927001 2 3 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Eğitim-Felsefe ilişkisini ve farklı felsefi ekollerle birlikte Eğitim Felsefesindeki akımları öğrenerek eleştirel bilinci kazanmak, önce birey olmak daha sonra da kişi olmanın ne olduğunu farketmeleri ve demokratik eğitimin de ne olduğunu anlama ve anlatmak bu dersin temel amaçıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Zekeriyya Uludağ
Öğrenme Çıktıları
  1. Eğitimde önemli felsefe akımları konusunda bilgi sahibi olan öğretmen adayları birey olmanın ne anlama geldiğini öğrenecektir.
  2. Felsefenini bellibaşlı akımları ve bu akımların kurucu filozoflarını tanıyacaktır.
  3. Felsefe sözcüğünün ne anlama geldiğini ve bu sözcüğü tarihi sreçte ne gibi değişikliklere uğradığını anlayacaktır.
  4. Geleneksel ve modern eğitim arasındaki farkları kavrayacaklardır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nurettin Topçu, Felsefe
Nell noddings Eğitim Felsefesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Eğitime felsefi yaklaşımların ortaya konması; farklı eğitim görüşlerinin karşılaştırılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Felsefe nedir? Eğitime ne gibi katkıları vardır?
2.Doğu ve Batı uygarlıklarında Eğitim Felsefesinin kullanılma yöntemleri
3.Eğitimde, gelişmiş ülkelere göre geri kalışımızın sebepleri
4.Eğitimde Paradigmalar
5.Eğitimde bilimin önemi ve özellikleri
6.Eğitim Felsefesinde önemli akımlar
7.İdealizm
8.Realizm
9.Pragmatizm
10.Varoluşculuk
11.Ara Sınav
12.Toplum
13.İnsan
14.İnsan
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Toplam75