Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ404 A Seçmeli II (Bilgisayar Destekli Yabancı Dil Öğretimi) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere teknoloji destekli dil öğretimiyle ilgili temel kavramları, uygulamaları ve ders planlarında kullanabilecekleri faydalı internet tabanlı programları tanıtmaktır. CALL, MALL, ve TELL kavramları konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmak ve ilgili uygulamaları planladıkları derslerde aktif bir şekilde kullanmalarını sağlamak amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğrt. Üyesi Emrah Ekmekçi
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler, dil öğrenme ve öğretme sürecinde etkileşimli öğretim teknolojileri konusunda farkındalık kazanırlar.
  2. Bilgisayar destekli yabancı dil öğrenimi ile ilgili terminolojiyi öğrenirler.
  3. Yabancı dil öğreniminde güncel bilgisayar uygulamalarını kullanır ve değerlendirebilirler.
  4. Dört dil becerisinin gelişiminde teknolojiden nasıl yararlanabileceklerini öğrenirler.
  5. Farklı WEB 2 ve WEB 3 araçlarını, uygulamaları ve çeşitli internet sitelerini kullanarak ders planlarına entegre edebilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Technology Enhanced Language Learning (2013)
Authors: Aisha Walker and Goodith White
Publisher: Oxford University Press
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, İngilizce öğretmen adaylarına Bilgisayar Destekli Dil Öğrenimi (CALL) teorilerini ve ilgili araçları tanıtır. CALL teorileri sağlamanın yanı sıra bu ders, CALL araçlarının dil öğretimi / öğrenimindeki etkileşimli öğretim teknolojilerinin gözden geçirilmesinin öğretilmesi / öğrenilmesinde kullanımını kapsayacaktır. Dil sınıfında Web 2.0 araçlarının yazılımı ve kullanımı ve CALL'ın dil sınıflarındaki etkileri tartışılacaktır. Ders kapsamında, öğrencilerden multimedya materyalleri (ör. Web sayfaları, wiki'ler, bloglar, vb.) geliştirebilmeleri beklenir. Öğrencilerden ayrıca CALL'deki güncel araştırmaları gözden geçirmeleri ve değerlendirmeleri beklenir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Introduction to the CALL and the History of CALL
2.Effective Use of CALL Technologies; Language Teacher’s Perspective on Effective Courseware
3.Effective Use of CALL Technologies; Language Teacher’s Perspective on Effective Courseware
4.Making Accommodations for Language Learners and Infusing Technology into a Lesson; Principles of Technology Use in Educational Settings
5.Communicative-Facilitating E-tools; Writing/Reading Facilitative E-tools
6.E-creation Tools and Self-Made Computer-Based Resources; Teaching Listening via Computers and the World Wide Web
7.E-assessments; Portfolios, Quizzes and Rubrics; Managing Teaching through Virtual Learning Environments
8.Learners Attitudes Towards the Use of Call; Learners’ and Teachers’ Perspectives on Language Online; EL Teachers’ Barriers to the Use of CALL in University EFL Classes
9.Ara Sınav Haftası
10.Learner Autonomy and the challenge of Tandem Language Learning via the Internet; Learner autonomy, Self-instruction and New Technologies in Language Learning Ways ESL Teachers Can Use Computers in their Classroom; CALL from the Perspective of Interactive Approach: Advantages and Apprehension; The Internet: Making it Work in the Classroom
11.An Overview of Mobile Phone Assisted Language Learning: Can Mobile Devices Support Collaborative Practice in Speaking and Listening; Emerging Technologies: Going to MALL: Mobile Phone Assisted Learning;
12.Computer Assisted Language Learning: Where are We Now and Where are We Going?; Technological Change and the Future of CALL; CALL and the Future of Language Teacher Education
13.Is Google Making us Stupid? The Impact of Online Decoding on Cognitive Information Processing;
14. General Review
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Proje Hazırlama140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama12020
Proje Sunma177
Toplam75