Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ408 A Seçmeli III (Dil Öğretimi Yeni Eğilimler) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere son yıllarda yabancı dil eğitiminde güncel duruma gelen ve yöntem-sonrası dönem olarak adlandırılan süreçte ön plana çıkan yabancı dil öğretimindeki yeni eğilimleri,akımları ve bunların uygulma alanlarını öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asst.Prof.Dr.Müfit Şenel
Öğrenme Çıktıları
  1. Bu dersin sonunda öğrenciler yabancı dil öğretiminde son yıllarda ortaya çıkan yeni eğilimleri öğrenir
  2. Yeni eğilimlerin uygulama alanları üzerinde fikir sahibi olur
  3. Yeni eğilimlerin, mevcut yabancı dil öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla olan farklılıklarını irdeler
  4. Teknolojinin ve mobil uygulamaların yabancı dil eğitiminde nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrenir
  5. Gelecekte uygulanabilme imkanı olan yabancı dil öğretimi hakkında fikir sahibi olur
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İnternet kaynakları, ders notları, ppt sunumları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Yabancı Dil Öğretiminde son yıllarda teknolojinin katkısıyla ön plana çıkan teknik ve yaklaşımlarım öğretilmesi ve tartışılması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Girş Terminoloji
2.Öğretmen merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi
3.Öğrenci merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi
4.Öğrenme merkezli yöntemler ve dil öğretimi/öğrenimi
5.Neurolinguistic Programming and language learning
6.Multiple Intelligence Theory and language learning
7.Project-based Learning
8.Problem-based Learning
9.Ara Sınav
10.Strategybased language learning
11.e-Learning
12.m-Learning
13.Using blogs in language learning and teaching
14.Using social media and virtual classrooms in language learning and teaching
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Derse Katılım110
Proje Hazırlama110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama41248
Toplam80