Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İNÖ410 A Seçmeli III (Yab.Dil Öğr. Sosyokültürel Boyut) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Yabancı dil öğrenenlere yabancı dilin sosyokültürel boyutlarını ve etkilerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd.Doç.Dr. Deren Başak AKMAN YEŞİLEL
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretiminde kültürün rolünü tartışır ve öğrenir
  2. Öğrenciler bu dersde kültürlerarası ilişkilerin yabancı dil öğrenimine ne yönde katkı yaptığını öğrenir
  3. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğrenim yöntem ve yaklaşımlarının sosyokültürel yönlerini araştırır
  4. Öğrenciler bu dersde ders kitaplarında yer alan sosyokültürel ögeleri irdeler ve bunların yabancı dil öğretiminde nasıl kullanıldaklarını tartışır
  5. Öğrenciler bu dersde yabancı dil öğretmenlerinin hedef kültüre bakış açılarını ve bunu derslere nasıl yansıttıklarını tartışır
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge.
R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell.
R. Fasold. (1987). The Sociolinguistics of Language: Introduction to Sociolinguistics II. Oxford, Blackwell.
J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell
F. Coulmas. (1996). The Handbook of Sociolinguistics. Oxford. Basil Blackwell.
Loveday, L. (1995). The Sociolinguistics of Learning and Using a Non-native Language.Oxford, Pergamon Pub.
Hudson, R. (1993). Sociolinguistics. Cambridge: Cambridge U.P.
Ders notları, ppt sunumları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yabancı dil öğretiminde kültürün rolü, toplum ve kültür ilişkisi, kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimi,hedef dil toplumu hakkında bigi, toplumsal normlar ve geleneklerin dil öğrenmedeki etkileri, kavramlar ve terimler ilişkisini öğretmek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, genel tanım ve ifadeler
2.Kültürün tanımı, kültürel farklılkların yabancı dil öğrenimi ve öğrenenleri üzerindeki etkilerinin tartışılması
3.Kültürün özellikler ve işlevleri
4.kültür modelleri: Kültür soğanı- buzdağı modelleri
5.Ulusal kültürün boyutları
6.Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf hipotezi, yabancı dil öğretiminde sosyokültürel bakış açıları)
7.Dil- kültür ilişkisi (Sapir-Whorf hipotezi, yabancı dil öğretiminde sosyokültürel bakış açıları)
8.Dil öğretiminde sözsüz iletişimin rolü ve önemi
9.Ara sınav
10.Kültürler arası etkileşim ve yabancı dil öğretimine etkisi
11.Kültür öğretminde kullanılan yöntem ve teknikler
12.İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi
13.İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi
14.İngiliz/Amerikan kültürünün incelenmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav130
Bütünleme Sınavı120
Derse Katılım110
Tartışma110
Takım/Grup Çalışması110
Bireysel Çalışma110
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı160
Final Sınavı için Bireysel Çalışma140
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım122
Bireysel Çalışma155
Toplam13