Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR314 Seçmeli III (Oyun Terapisi) 927001 3 6 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Oyun terapisine yönelik yaklaşım ve uygulamalara genel bir bakış sunmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğretim Üyesi Yaşar Barut
Öğrenme Çıktıları
  1. Oyun terapisi süreci hakkında genel bilgi edinmek
  2. Oyun terapisinde kullanılan araçları bilmek
  3. Oyun terapisinde kullanılan aktiviteleri bilmek ve uygulayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çocukla Psikoterapötik Görüşme, Kathryn Geldard, David Geldard. Türk Psikologlar Derneği Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
çocukla psikoterapötik görüşme, oyun terapisi süreci, oyun terapisinde kullanılan araç-gereç ve aktivitelerin kullanımı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çocukla psikoterapötik görüşme
2.Çocuklara yönelik psikolojik danışmanlığın amaçları
3.Çocuk-terapist ilişkisi
4.Klinik görüşme becerileri
5.Oyun terapisi süreci
6.Oyun odası
7.Vize
8.Uygun araç ve etkinliklerin seçimi
9.Kum havuzu çalışması
10.Resim kullanımı
11.Kuklalar, Hamur çalışmaları
12.Direnç ve Aktarım
13.Danışmanlığın sonlandırılması
14.Genel Değerlendirme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım14570
Tartışma14228
Soru-Yanıt14114
Rol Oynama / Dramatize Etme14114
Toplam136