Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
PDR414 Seçmeli V (Rehberlik Örgütü ve Yönetimi) 927001 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
PDR hizmetlerinin örgüt yapısını kavrayabilecek, personelin görev ve yetkilerini sıralayabilecek, hizmet kalitesini artırma yollarını kavrayabilecek, hizmetlerin örgüt yapısı ve personel yapısı ile ilgili bütüncül bir görüş geliştirebilecekler.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr.Gör.Mehmet Bünyami ÖZMEN
Öğrenme Çıktıları
  1. Rehberlik örgüt ve yönetiminin tarihçesi
  2. Rehberlik örgüt ve yönetiminin Bakanlık Teşkilatı ve örgütlenmesi
  3. Bakanlık Teşkilatının Görevleri
  4. Rehberlik örgüt ve yönetiminin RAM Teşkilatı ve örgütlenmesi
  5. Okul düzeyinde rehberlik hizmetlerinin örgütlenmesi
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-17.04.2001 tarih ve 24376 sayılı PDR hizmetleri yönetmeliği.
2-Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Editör:Gürhan CAN.
3-Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Editör:Mehmet GÜVEN.
4-Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Editör:Ersin UZMAN.
5-Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Editör:M.Engin Deniz-Atılgan ERÖZKAN.
6-Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. Binnur Yeşilyaprak.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
PDR hizmetlerinde merkez il ve okul düzeyinde örgütlenme, yönetim personeli, öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve diğer personelin görev ve sorumlulukları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Rehberlik Örgüt ve Yönetiminin Tarihsel Gelişimi
2.Bakanlık Teşkilatının Örgütlenmesi
3.Örgütlerin Görev ve Sorumlukları
4.Örgütlerin Görev ve Sorumlulukları
5.İl/ilçe teşkilatının örgütlenmesi ve işleyişi
6.İl Danışma Komisyonunun Oluşturulması
7.Komisyonun Görev ve Sorumlulukları
8.RAM'ın Örgüt Yapısı
9.Ara sınav
10.RAM Personelinin Görev ve Sorukmlulukları
11.RAM Personelinin Görev ve Sorumlulukları
12.Okul Rehberlik Hizmetlerinin Örgütlenmesi
13.Okul Rehberlik Hizmetleriyle ilgili Personelin Görevleri
14.Ülkemizde PDR Hizmetlerini Örgütlenmesini Olumlu ve Olumsuz Etkileyen Etmenler.
15.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav140
Rapor Hazırlama130
Rapor Sunma130
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Derse Katılım13226
Takım/Grup Çalışması6212
Rapor Hazırlama10220
Rapor Sunma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma10110
Toplam70