Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ402 A Seçmeli II (Toplum Dil Bilim ve Dil Öğretimi) 927001 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Toplum dilbilim kavramını tanıtmak. Toplum dilbilimin tarihçesini ve alanını öğretmek. Diğer alanlarla bağlantısını irdelemek. Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerini incelenmek ve farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanmayı öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplum dilbilim kavramlarını tanır.
  2. Farklı sosyal katmanların kullandıkları dil farklılıklarını ayırt eder.
  3. Toplum dilbilimin tarihçesini öğrenir.
  4. Toplum dilbilim alanının sınırlarını kavrar.
  5. Toplum dilbilimin sosyal bilimler ve diğer dilbilim alanları ile bağıntısını kurar.
  6. Özgün belge ve verilerden hareketle dil farklılıklarını dil öğretiminde dikkate alır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
-
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Les notes de cours sur la sociolinguistique et certaines articles: Sociolinguistique et acquisition du langage, sociolinguistique et dialectologie, etc.
Cairn, 2009, De la sociolinguistique à la sociologie du langage: de l’usage des frontières.
P.Ahcard, Sociologie du langage, Presses Universitaires de Paris, Paris, 1993
P.Wald, Sociolinguistique, Mardaga, Bruxelles.
K.Declercq, Une étude sociolinguistique de deux classes multiculturelles, 2009
R. Wardhaugh. (1992). An Introduction to Sociolinguistics. Oxford: Blackwell.
K. Bolton and H. Kwok. (1992). Sociolinguistics Today: International Perspectives. London: Routledge.
R. Fasold. (1984). The Sociolinguistics of Society. Introduction to Sociolinguistics I Oxford: Basil Blackwell.
J.K. Chambers. (1995). Sociolinguistic Theory. Oxford: Basil Blackwell.
5) Ders notları.
6) Alana yönelik makaleler.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
sosyolinguistiğin temel kavramlarını inceler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Toplum dilbilim kavramının içeriğinin irdelenmesi. Farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanma.
2.Toplum dilbilimin doğuşu ve tarihçesi.
3.Toplum dilbilimin diğer alanlarla bağıntısının incelenmesi: Eğitim, ekonomi, siyaset ve ilahiyat gibi diğer sosyal alanlarla ilintisi.
4.Sosyolinguistik’in Fonetik, sentaks, semantik, semiyoloji, diyalektoloji, psikodilbilim gibi dilbilim alanları ile ilintisi.
5.Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerinin incelenmesi.
6.Çocuk dili, gençlerin dili, öğrencilerin dili.
7.Soyluların dili, akademik ve sokak dili.
8.Kadınların dili, erkeklerin dili.
9.Ara sınav.
10.Siyasilerin dili, dini terminoloji.
11.İşçilerin dili, farklı meslek gruplarının dili.
12.Farklı diyalektler ve ağızlar. Fransızca ve Türkçe örnekler üzerinde inceleme.
13.Öykü-roman veya oyun türünde bir metin örneği inceleneme.
14.Bir televizyon haber kuşağında yer alan farklı haberleri toplum – dil kullanımı bağlamında inceleme.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav150
Performans150
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav11818
Final Sınavı11818
Derse Katılım14342
Seminer14848
Toplam126