Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
FRÖ403 A Seçmeli I (Şiir İncelemesi ve Öğretimi) 927001 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
edebiyat kavramını tanıtmak. edebiyatın tarihçesini ve alanını öğretmek. edebiyatın dil öğretimi alanıyla bağlantısını irdelemek. Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerini incelenmek ve farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanmayı öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ
Öğrenme Çıktıları
  1. Şiir sanatının temel kuram ve ilkelerini öğrenir.
  2. Söz sanatlarını kavrar.
  3. Yazın ve dil alanlarının sınırlarını kavrar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Marie-Claire BANCQUART, La poésie en France du surréalisme à nos jours, éditions ellipses, 1996.
Marie-Claire BANCQUART (sous la direction de), Poésie de langue française 1945-1960, P.U.F, 1995
Daniel BRIOLET, Lire la poésie française du XXème siècle, éd. Dunod, 1995.
Jacques DARRAS, Arpentage de la poésie contemporaine, éd. In'hui, Trois cailloux, 1987.
Philippe DELAVEAU, La Poésie française au tournant des années 80, éd. J. Corti, 1988.
Michel JARRETY (sous la direction de), Dictionnaire de poésie de Baudelaire à nos jours, éd. P.U.F, 2001.
Daniel LEUWERS, Introduction à la poésie moderne et contemporaine, éd. Bordas, 1990.
Bruno VERCIER et Dominique VIART, La littérature française au présent, éd. Bordas, 2005
Poétiques et poésies contemporaines (collectif), éd. Le temps qu'il fait, 2002.
Yves BONNEFOY, Entretiens sur la poésie, Mercure de France, 1990
Nicolas CASTIN, Sens et sensible en poésie moderne et contemporaine, P.U.F, 1998
Claude ESTEBAN, Critique de la raison poétique, Flammarion, 1987.
Edouard GLISSANT, Introduction à une poétique du divers, Gallimard, 1996.
Bernard NOËL (textes réunis par) Qu'est-ce que la poésie? éd. JM. Place, 1995.
Jacques SOJCHER, La démarche poétique, coll. 10/18, 1976.
Revue « Sud », n°118/119 : « Questions de poésie », 1997.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Edebiyat kavramının açıklanması. Edebi türlerin açıklanması ve edebiyat yabancı dil öğretiminin ilişkilendirilmesi. şiirin dil öğretimindeki yeri ve önemi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.edebiyat kavramının içeriğinin irdelenmesi. Farklı sosyal katmanların kullandıkları dilleri otantik dokümanlar kapsamında yabancı dil öğretiminde/öğreniminde kullanma.
2.edebiyatın doğuşu ve tarihçesi.
3.edebiyatın dil öğretimi ile bağıntısının incelenmesi: 1)kısa hikaye ,roman ,şiir gibi edebi metinlerle dil öğretimi
4.edebi türler ve dil öğretimi .
5.Farklı sosyal katmanların kullandığı dil çeşitlerinin incelenmesi.
6.kısa hikayelerle dil öğretimi
7.roman ve dil öğretimi arasındaki ilişki
8.şiir ve dil öğretimi
9.ara sınav
10.klasik türde bir şiir örneği inceleme
11.romantik türde bir şiir örneği inceleme
12.şiir türünde farklı metin örnekleri inceleme
13.düzyazı şiir türünde metin örneği inceleme
14.söz sanatlarınıinceleme
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav177
Final Sınavı199
Derse Katılım14228
Rehberli Problem Çözümü14456
Toplam100