Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SSD126 Örgütsel Davranış 927006 1 2 1
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere iş yerinde çalışanların duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının bilimsel ve sistematik olarak incelenmesine yönelik bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenci, örgütsel davranış hakkında genel bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenci, örgüt kültürü ve iklimi hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Öğrenci, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet ve duygusal zeka hakkında bilgi sahibi olur.
  4. Öğrenci, işyerinde mobbing, örgütsel sinizm, örgütsel yabancılaşma ve çalışan tükenmişliği hakkında bilgi sahibi olur.
  5. Öğrenci, kurum ve çalışan arasındaki psikolojik sözleşme hakkında bilgi sahibi olur.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Çimen Mesut, Deniz Serkan (Ed.). (2017). Sağlık Kurumları Yönetiminde Örgütsel Davranış Konuları, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. İstanbul.Eren E., (2010).Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. 12. Baskı, Beta Yayım ve Dağıtım. İstanbul.Güney, S. (2011). Örgütsel Davranış. Nobel Yayın Dağıtım.Koçel, T. (2010). İşletme yöneticiliği. Beta Yayıncılık. İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Örgütsel davranış, kurumun (örgütün) verimliliğini geliştirmek üzere bireylerin, grupların ve yapıların örgüt içerisindeki davranışlara olan etkisini araştıran bir daldır. Örgütsel davranış; insanların bir kuruluş içerisinde çalışanların ne yaptıklarını ve çalışan davranışlarının kuruluşun performansını nasıl etkilediğini açıklamaya çalışan bir alandır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Örgütsel davranışa giriş
2.Kişilik, gruplar, tutumlar, öğrenme
3.Örgüt kültürü
4.Örgüt iklimi
5.Örgütsel bağlılık
6.Örgütsel vatandaşlık
7.Örgütsel adalet
8.Ara Sınav
9.Duygusal zeka
10. Mobbing
11.Örgütsel sinizm
12.Örgütsel yabancılaşma
13.Tükenmişlik
14.Psikolojik Sözleşme
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13113
Soru-Yanıt144
Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi155
Toplam31