Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SSD128 Uygulamalı Etik 927006 1 2 1
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Etiğin, tıp, çevre, siyaset, eğitim, cinsellik, medya vb. farklı alanlarla ilişkilerinin analiz edilmesi.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
PROF. DR. LOKMAN ÇİLİNGİR
Öğrenme Çıktıları
  1. Ahlak, etik ve meta-etik arasındaki ilişkileri kavrar.
  2. Farklı mesleki alanlarda ortaya çıkan etik sorunları bilir.
  3. Karşılaştığı etik sorunları felsefi bir yöntemle analiz eder.
  4. Kendi meslek etiğini ve etik bilincini geliştirir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Lokman Çilingir, Ahlak Felsefesine Giriş, Elis Yayınları, Ankara 2003. Ahmet Çevizci, Uygulamalı Etik, Say Yayınları, İstanbul 2013.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Etik, meta-etik, tıp etiği, biyoetik, çevre etiği, siyaset etiği, eğitim etiği, cinsellik etiği, medya etiği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ahlak, etik ve meta-etik kavramları.
2.Uygulamalı etik
3.Uygulamalı etik teoriler: Meta-etik
4.Uygulamalı etik teorileri: Normatif teoriler
5.Eleştirel etik: Kıta Felsefesinin etik teorileri
6.Etik teorilerin eleştirel analizi
7.Tıp etiği: Temel İlkeleri
8.Ara sınav
9.Biyoetik: Kürtaj ve Ötenazi
10.Çevre etiği: Hava Kirliliği ve Açlık sorunu
11.Siyaset etiği: Haklar, cezalar ve adalet
12.Eğitim Etiği: Öğretmenlik mesleği ve etik sorunlar
13.Cinsellik etiği: Eşcinsellik, pornografi, cinsel özgürlük
14.Medya etiği: Görsel ve sosyal medyada etik sorunlar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13113
Soru-Yanıt144
Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi155
Toplam31