Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST357 Varyans Analizi 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Varyans analizinin mantığını kavramak, varyans analizi probleminin çözümünü hem teorik hem de bilgisayar ortamında öğrenmek ve sonuçlarını rapor edebilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Yüksel Öner
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistiksel verilere varyans analizini uygulayabilme yeteneği kazanır.
  2. Hangi tür verilere varyans analizi uygulayabileceğine karar verebilme yeteneği kazanır.
  3. Varyans analizinde model türlerini bilir.
  4. Varyans analizinin mantığını kurabilme yeteneği kazanır
  5. Analiz sonuçlarını değerlendirir, yorumlar ve raporlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş.,2010, İstatistiksel Deney Tasarımı,Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.1. Hicks, C. R., (Çevirenler: Muluk, Z., Toktamış, Ö., Kurt, S. ve Karaağaoğlu, E.), 1985, Deney Düzenlemede İstatistiksel Yöntemler, Ankara.2. Erbaş, S. O. ve Olmuş, H., 2006, Deney Düzenleri ve İstatistiksel Analizler, Ankara.3. Ünver, Ö. ve Gamgam, H., 1996, Uygulamalı İstatisitk Yöntemler, Ankara.4. Özdamar, K., 2004, Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Tek Değişkenli Analizler) 1, Eskişehir.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Varyans Analizi Hakkında Genel Bilgi, Tek Faktör Varyans Analizi, Sabit Etkili Model, Rastgele Etkili Model, Dengeli ve Dengeli Olmayan Model, Çoklu Karşılaştırma Teknikleri, İki Faktör Varyans Analizi, Varyans Analizine Lineer Model Yaklaşımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Varyans Analizine Giriş: Temel Kavramlar
2.Tek Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma
3.Tek Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması
4.Tek Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama
5.Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
6.Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
7.Tek Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama
8.Ara sınav
9.İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımlama, Tanıma ve Modele Uygun Problem Oluşturma
10.İki Faktör Varyans Analizi: Oluşturulan Problemin Çözümü ve Sonucun Raporlanması
11.İki Faktör Varyans Analizi: Problem Çözmeye Dayalı Uygulama
12.İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri
13.İki Faktör Varyans Analizi: Çoklu Karşılaştırma Teknikleri üzerine uygulama
14.İki Faktör Varyans Analizi: Bilgisayar ortamında İstatistiksel Paket Program kullanımı ile ilgili olarak uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav180
Ev Ödevi120
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Problem Çözümü326
Soru-Yanıt428
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi155
Toplam77