Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST359 İstatistiksel Grafik Yöntemleri 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistik biliminin teorisi ve uygulamalarına başlangıçta çok büyük katkı sağlayan grafik çizimleridir. Şimdiler de çok farklı disiplinlerde oldukça sıkça kullanılmaya başlayan ve istatistiksel grafikler olarak bilinen bu yöntemleri öğrenciye tanıtmak, öğrencinin bu grafik çizimlerini gerçekleştirme ve çıkan sonucu yorumlayabilme becerisini kazandırma bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Probleme uygun olan istatistiksel grafiği bilir ve uygular
  2. MINITAB ve SPSS paket programlarını kullanarak grafikleri çizer ve yorumlar
  3. İstatistiksel grafikleri yorumlamayı iyi bilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları
1. Paket programlar ile İstatistiksel veri analizi, prof. Dr. Kazım Özdamar
2. http://www.itl.nist.gov
3. Anscombe, F. (1973), Graphs in Statistical Analysis, The American Statistician, pp. 195-199.
2. 101 Graphical Techniques, Dr. Kishore K. Das, Dr. Dibyojyoli Bhallarcharjee, Asian Books Private Limited
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Veriyi özetlemeye ve tanısal amaçlara yönelik kullanılan tüm istatistiksel grafikler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Grafiksel yaklaşım nedir ve ne için başvurulur şeklinde bir içeriği sahip giriş yapılır.
2.Çubuk grafik, iç içe çubuk grafik
3.histogram, bi-histogram (karşılaştırmalı)
4.Kutu grafiği, blok grafik
5.Gövde yaprak grafiği
6.Pasta Grafiği
7.Normal dağılım grafiği, olasılık dağılımı grafikleri, Q-Q ve P-P grafikleri
8.Ara sınav
9.Zaman Serisi Grafiği,
10.Serpilme grafiği
11.Lineer korelasyon grafiği
12.Otokorelasyon grafiği, Gecikme (lag) grafiği
13.Box-Cox lineer dönüşüm grafiği, Box-Cox Normal dağılım dönüşüm grafiği
14.Artık grafikleri ve yorumları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Problem Çözümü236
Soru-Yanıt515
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi224
Toplam77