Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST363 Resmi İstatistikler 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Resmi kurumların topladığı verileri kullanarak istatistiksel yöntemler aracılığı ile gerçek bir probleme çözüm getirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erol Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Resmi istatistiklerin yayım ve dağıtımı bilinir.
  2. Resmi istatistikler bilinir.
  3. Ekonomik göstergeleri analiz eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkiye İstatistik Yıllığı, 2008, TÜİK. Ankara.Özdamar K., 2004, Paket Programlar ile İstatistiksel veri Analizi I-II, Kaan KitabeviAlpar R., 2003, Uyglamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş-I, Nobel Yayın Dağıtım
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Resmi İstatistiklerin üretim aşmaları, TÜİK çalışmaları, İstatistik konseyinin görevleri, bölgesel sınıflamalar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Resmi İstatistiğin tanımı, Resmi istatistik programı
2.Veri derleyen kurumlar
3.Veri derleme teknikleri
4.Derlenmiş verilerin değerlendirilmesi
5.Kalite kontrol çalışmaları
6.Demografik istatistik kaynakları
7.Tarım ve sanayi istatistikleri
8.Ara sınav
9.Fiyat istatistikleri
10.Sosyal istatistik çalışmaları
11.Ekonomik gösterge analizi ve yorum çalışmaları
12.İstatistik konseyi ve görevleri
13.TÜİK çalışmaları
14.TÜİK çalışmaları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Problem Çözümü326
Soru-Yanıt428
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi155
Toplam77