Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST367 Yapay Zeka Yöntemleri 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere yapay zeka konusundaki temel teknik ve yöntemler konusunda bilgi sağlamak ve öğrencilerin yapay zeka yöntemlerini pratik problemlerin çözümünde kullanabilme becerisine sahip olmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Yapay zeka alanında geniş bir yelpazede yer alan sorunları tartışabilecektir.
  2. Alandaki temel teknikleri kullanabilecek ve tartışabilecektir.
  3. Yapay zeka teknolojisinin potansiyel uygulamalarını değerlendirebilecektir.
  4. Yapay zeka yöntemleri ile çözülmeye uygun problemleri belirleyebilecek ve ilgili yöntemleri saptayabilecektir.
  5. Temel yapay zeka algoritmalarını (örn. Standart arama algoritmları) uygulayacabilecektir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Yapay Zeka Uygulamaları, Çetin Elmas, 2007-Luger, G. Artifcial Intelligence, Addison Wesley, England, 2005.- Russel, S., Norvig, P., Artificial Intelligence A Modern Approach, Prentice Hall, 2003.- Decision Support and Business Intelligence Systems, 2007, Turban et al.-Artificial Intelligence and Soft Computing, 2000, Amit Konar- Fuzzy Logic With Engineering Applications, 2004, Timothi Ross
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Yapay zekanın temel kavram ve yöntemleri. Yapay zeka kullanarak problem çözme; problem bilgisi kullanan ve kullanmayan arama yöntemleri. Lokal arama yöntemleri ve benzetilmiş tavlama algoritması. Meta-sezgisel algoritmalar. Yapay sinir ağlarına giriş. Oyun Problemleri. Prolog programlama dili, bilgi temsili ve mantıksal çıkarsama..
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Yapay Zekaya Giriş
2.Zeki Sistemlerin Özellikleri
3.Arama Algoritmaları
4.Bilgi Gösterimi
5.Uzman Sistemler (US)
6.Çıkarsama
7.EXSYS Uzman Sistem Kabuğu
8.Ara sınav
9.İşletmelerde US kullanılarak oluşturulan Zeki Sistem örnekleri
10.Öğrenme
11.Yapay sinir ağları (Hata Geri Yayılım Alg.) ve yapay sinir ağları program gösterimi
12.İşletmelerde YSA kullanılarak oluşturulan Zeki Sistem örnekleri
13.Bulanık önermeler mantığı
14.Bulanık Mantık ve Uygulamaları
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Problem Çözümü236
Soru-Yanıt515
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi224
Toplam77