Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST377 Simülasyon 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere simülasyonun elemanlarını tanıtmak, sayı üretmeyi kavratmak, kesikli ve sürekli olasılık dağılımlarında sayı üretmeyi kavratmak ve istatistik uygulamalarının modellemesinde simülasyonun kullanabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Kamil Alakuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Modelleme ve analiz etme becerilerinde kullanmak üzere tesadüfi sayı üretmeyi öğrenirler.
  2. Önemli olasılık dağılımlarından sayı üreticilerini yazmayı ve bu dağılımlardan tesadüfi sayı üretmeyi öğrenirler.
  3. Simülasyon yardımı ile sistemleri daraltılmış ve genişletilmiş açılardan analiz etme becerisi kazanırlar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- M.Ross. A course in similation. McMillian Publishing, Company,1990.- B.J.T.Morgan. Elements of simulation. Chapman and Hall, 1992.- I.Deak. Random number generator and simulation. Akademiai Kiado, Budapest, 1990.- F.Öztürk ve L.Özbek. Matematiksel modelleme ve similasyon. Gazi kitapevi, 2004.- Ünsal E. (2003). Mikroekonomi, Turhan kitabevi, Ankara.- Türkay O. (2000). Mikroiktisat Teorisi, İmaj Yayinevi, Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Simülasyon ile ilgili temel tanım ve kavramlar, Rastgele sayılarda aranan özellikler, Orta-kare rastgele sayı üretme yöntemi, Çarpım-eşlik ve karma yöntemleri ile rastgele sayı üretimi, Rastgelelik testleri, Düzgün dağılım ile ilgili uygulamalar: şans oyunları, rastgele yürüyüş simülasyonu, basit işletme simülasyonu, simülasyon ile integral hesabı, Kuramsal ve Görgül Dağılıma uygun rasgele sayı üretimi, ters dönüşüm yöntemi, doğrudan benzetim yöntemleri ve reddetme yöntemi, Sanayi ve İş hayatı uygulamaları, Hizmet birimi simülasyonu, Makine ve teçhizat bakımı simülasyonu, Kuyruk sistemlerinin simülasyonu.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Simülasyon kavramı ve yaklaşımı
2.Simülasyonun değerlendirilmesi, kullanım şartları, yararları ve sakıncaları
3.Simülasyon modellerinin yapısı ve nitelikleri
4.Olasılığa genel bakış
5.Tesadüfi sayılar ve tesadüfi sayı üreticileri
6.Ters dönüşüm metodu, Kabul-Red yöntemi
7.Kesikli tesadüfi değişkenlerinin değerlerinin üretilmesi
8.Ara sınav
9.Karma yöntemler
10.Sürekli tesadüfi değişkenlerinin değerlerinin üretilmesi
11.Simülasyon verilerinin istatistik analizi
12.İstatistik doğrulama yöntemleri
13.Uyum iyiliği testleri
14.Simülasyonda istatistiksel uygulamalar
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Performans5210
Ev Ödevi166
Toplam76