Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST381 Genel Muhasebe 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin İşletmenin fonksiyonlarından muhasebe bilgisini, disiplinler arası çalışmalarda kullanmalarını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Muhasebe kayıtlarının tutulması işlemini yapar.
  2. Muhasebe raporlarını hazırlar.
  3. Söz konusu kayıt ve raporların yorumlanabilmesi hususunda gerekli beceriyi kazanır
  4. İşletmenin muhasebe işlemlerine ait her süreci yönetir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Sevilengül, O. (2011). Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi, Ankara.• - Lazol, İ. (2010). Genel Muhasebe, Ekin Yayınevi, Bursa.• - Avder E., Özçelik, İ. (2013). Genel Muhasebe, Ekin Yayınevi, Bursa.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Muhasebe Bilgi Sistemi, Muhasebenin Tarihsel Gelişimi, Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri, Tek Düzen Hesap Çerçevesi, Temel Mali Tablolar, Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyişi, Defterler ve Muhasebe Belgeleri, Muhasebe İş Akışı, Dönem İçi Muhasebe İşlemleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletmeye ilişkin genel bilgiler ve muhasebenin işletme fonksiyonları içerisindeki yeri
2.Muhasebenin tanımı, fonksiyonları, bilgi kullanıcıları ve uzmanlık alanları
3.Muhasebenin temel denklemi (Bilanço Eşitliği)
4.Finansal nitelikteki işlemlerin bilanço üzerine etkileri
5.Muhasebe belgeleri
6.Muhasebe defterleri
7.Muhasebede hesap kavramı, hesaplar ve işleyiş kuralları
8.Ara sınav
9.Muhasebe kayıt süreci
10.Muhasebe sürecine ilişkin örnek bir uygulama
11.Muhasebe mesleği ve meslek etiği
12.Tekdüzen muhasebe sistemi hakkında genel bilgiler
13.Tekdüzen muhasebe sistemine ilişkin uygulama örnekleri
14.Dönem içi işlemlere ilişkin uygulamalar
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik515
Soru-Yanıt339
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi166
Toplam76