Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST358 Biyoistatistik 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere veri ve/veya veriler için uygun istatistiksel tahmin yöntemlerini seçmeleri ve uygulama ve/veya uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof.Dr. Kamil Alakuş
Öğrenme Çıktıları
  1. Verilerin açıklanması ve toplanmasını yapar ve veri çeşitleri ike birlikte özetlenmesi ve yararlanıcıya sunulmasını sağlar.
  2. Korelasyon ve regresyon analizi yöntemlerini kavrar ve anlar.
  3. Hipotez testleri ve güven aralıkları gibi profesyonel istatistiksel değerlendirmeler yapar.
  4. Olasılık ve ispat testlerini anlar.
  5. Sağ kalım analizi yöntemlerini öğrenir ve uygular.
  6. Önemli lasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamalarını yapar.
  7. Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitlerini öğrenir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Campbell, M. J. Ve Machin, D. (1995). Medical Statistics, John Wiley ve Sons, Chichester, 2rd Ed.- Ünver, Ö. (1981). Uygulamalı İstatistik. Ankara: Ertem Büro.- Spiegel, M.R. (1995). Statistics. İstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.- Hugill, M. (1990). Advanced Statistics, London: Collins Educational.- Lapin, L.L.(1990). Statistics for Modern Business Decisions. 5th Ed., New York: HJB.- Chase, W. and Bown, F. (1996). General Statistics. 2nd Ed. New York: Wiley. - Johnson, R. (1992). Elementary Statistics. 6th Ed. Boston: PWS-Kent.- Clarke, G. M. and Cooke, D. (1992). A Basic Course in Statistics. 3rd Ed. London: Edward Arnold.- Bülbül, S. E. (2001). Çözümsel İstatistik. İstanbul: Alfa Yayınevi.- Köksal, B. A. (1985). İstatistik Analiz Metodları. 3. Baskı. İstanbul: Çağlayan Basımevi.- Avralıoğlu, Z. (1974). İstatistik. 2. Baskı. Ankara: AİTA yayını.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Biyoistatistiklerin kullanımı ve çalışma çeşitleri; Olasılık ve tanıtlama testleri; Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması; Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları; İstatistiksel değerlendirme, hipotez testleri ve güven aralıkları; Korelâsyon ve regresyon analizi; Tesadüfîsel kontrol denemeleri; Planlanmış gözlemsel çalışmalar; İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar; İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Olasılık ve tanıtlama testleri
2.Verilerin açıklanması, toplanması, veri çeşitleri, özetlenmesi ve sunulması
3.Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları (Normal, Poisson ve Binom )
4.Önemli olasılık dağılımlarının biyoistatistiksel uygulamaları (Normal, Poisson ve Binom )
5.İstatistiksel değerlendirme: Hipotez testleri
6.İstatistiksel değerlendirme: Güven aralıkları
7.Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve hipotez testleri
8.Ara sınav
9.Korelâsyon ve regresyon analizi: Hesaplama ve güven aralıkları
10.Tesadüfîsel kontrol denemeleri: örneklem hacmi, tek yönlü karşılaştırmalar sağ kalım karşılaştırmaları
11.Planlanmış gözlemsel çalışmalar: oranlar ve kort çalışmaları
12.İstatistik analizlerin bulunmasında ortak hatalar
13.İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.
14.İstatistiksel yöntemler ve tıpta ve biyolojide uygulamaları.
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Bireysel Çalışma166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Performans6212
Ev Ödevi236
Toplam74