Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST364 Aktüerya 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Olasılık ve istatistiğin bankacılık ve sigortacılık alanında optimal karar verme ve yönetim için kullanımının öğretilmesi ve kaza sigortalarının aktüeryal modellere uygulanmasıdır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Erol Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Sigortacılık ve aktüeryal analiz konusunda istatistik yöntemlerini kullanabilir.
  2. Hasar durumunda risk hesabı yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Genç A. ve Çelik N. Aktüerya analizine giriş, Dizgi ofset, Konya, 2008.Ö. Akmut , Hayat Sigortası, Sevinç Matbaası, Ankara, 1980.N. Alistair, Life Contingency, Heinemann, London, 1983.Daykin, C.D., Pentikainen, T., Pesonen, M. Practical Risk Theory for Actuaries. Chapman-Hall, 1994.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aktüerya tanımı, uygulamaları, portföy seçimi.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aktüeryanın tanımı ve ölçümü
2.Risk süreçleri: Hasar sayısı ve hasar miktarı süreçleri
3.Hasar miktarı dağılımları
4.Kollektif ve bireysel risk modelleri
5.Popülasyon modelleri ve mortalite kuvveti
6.İflas olasılığı ve stratejik aktüeryal karar problemleri
7.Prim hesabi, çıkarılan ve üstlenilen miktarlar
8.Ara sınav
9.Aktüeryal riskin paylaşılması ve azaltılmasına ilişkin yaklaşımlar
10.Çoklu rekabet eden aktüeryal riskler
11.Kısa dönem sigortacılık ve aktüeryal risk yönetimi
12.Orta ve uzun dönemli sigortacılık ve aktüeryal risk yönetimi
13.Yasam sigortacılığı, bireysel emeklilik fonları ve benzeri uygulamalar
14.Uygulama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Problem Çözümü236
Soru-Yanıt515
Bireysel Çalışma515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi224
Toplam77