Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST372 Ekonometrik Modeller 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonomik verileri çözümleme ve öngörü yapabilmek amacıyla bu alanda çok sıkça uygulama imkanı bulan istatistik yöntemleri tanıtmak, bu yöntemlerin karşılaşacağı sorunları ve bu sorunları giderici yaklaşımları tanıtmak, istatistiksel analiz sonuçlarına dayalı olarak öntahmin yapıp ileriye yönelik ekonomik politikaları belirleyebilme yetisini kazandırmak, olarak verilebilir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekonometrik problemi dayalı çözümleme tekniklerini bilir
  2. Ekonometrik veri analizini iyi uygular
  3. Ekonometirk istatistiksel yöntemlerin uygulanmasında ortaya çıkacak problemleri çözme yollarını bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Regresyon Çözümlemesi
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları-Temel Ekonometri- Gujarati-Ekonometriye Giriş-Aziz Kutlar-Ekonometriye Giriş-Recep Tarı
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Değişen Varyans, Çoklu bağlantı, Otokorelasyon problemlerinin tanımı, tespiti ve çözüm önerileri, Gölge bağımsız değişkenli regresyon, gölge bağımlı değişkenli regresyon teknikleri
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Ekonometrinin tanımı ve kapsamı
2.Ekonometri neden ayrı bir bilim dalı? Ekonometri yöntem biliminin ana çizgileri
3.Ekonometrik çözümlemede kullanılan verilerin niteliği
4.Kararlılık (Chow) testi
5.çoklu bağlantı sorununun tanımı ve nedenleri, sonuçları, belirlenmesi, düzeltilmesi
6.otokorelasyon sorununun tanımı ve nedenleri, sonuçları, belirlenmesi, düzeltilmesi
7.değişen varyans sorununun tanımı ve nedenleri, sonuçları, belirlenmesi, düzeltilmesi
8.Ara sınav
9.Gölge bağımsız değişkenli regresyon modelleri, Biri nicel, biri iki değerli nitel değişkenli regresyon
10.Biri nicel, biri ikiden çok değer alan nitel değişkenli regresyon, Biri nicel ikisi nitel değişkenli regresyon
11.Gölge değişkeni yardımı ile iki regresyon modelini karşılaştırma
12.Gölge Bağımlı değişkenli regresyon modelleri, Gölge bağımlı değişken, doğrusal olasılık modeli(DOM)
13.Logit ve Probit modeli
14.Tobit model
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Problem Çözümü414
Soru-Yanıt326
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi122
Toplam75