Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST376 Veri Madenciliği 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı veri analizi yöntemleri hakkında temel bilgiler vermek ve bu yöntemleri istatistiksel yazılım programları yardımı ile kullanabilmektir. Ders kapsamında temel istatistiksel yaklaşımların yanında modelleme üzerinde durulması hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr.Öğr.Üyesi Emre Dünder
Öğrenme Çıktıları
  1. Verileri tanımlayabilmek ve özetleyebilmek için grafik yöntemleri ve sayısal yöntemleri kullanabilirler
  2. Değişkenler arasındaki ilişkileri analiz edebilirler
  3. Değişkenler arasındaki ilişkileri ve regresyon modellerini analiz edebilirler
  4. Birkaç kitle ortalamasını karşılaştırabilirler
  5. Bir kitleye ilişkin hipotez testleri oluşturabilir ve test edebilirler
  6. Veri Madenciliği ile ilgili kavramları anlayabilir ve basit sınıflama yöntemlerini kullanabilirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining: Concepts and Techniques, Second Edition, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2006.J. Neter, W. Wasserman, and G. A. Whitmore, Applied Statistics, 4th ed. Allyn ve Bacon, 1992.M. Doumpos and C. Zopounidis, Multicriteria decision aid classification methods. Springer, 2002.M. R. Berthold and D. J. Hand, Intelligent Data Analysis, 2nd ed. Springer, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Dersin temel konuları: verileri tanımlayabilmek için grafiksel ve sayısal yöntemler, istatistiksel modellerin kullanılması, model varsayımlarını istatistiksel yöntemler kullanarak kontrol etmek, hipotezleri test edebilmektir. Veri Madenciliğinin temel kavramlarıdır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Veri Analizine Giriş
2.Verileri tanımlamak için grafik yöntemler
3.Verileri tanımlamak için sayısal yöntemler
4.Farklı değişkenler arasındaki ilişkiler
5.İstatistiksel Modeller
6.Tek örneklem testi
7.İki örneklem testi
8.Ara sınav
9.Varyans analizi
10.Varyans analizi
11.Doğrusal Regresyon modelleri
12.Parametrik olmayan hipotez testleri
13.Veri Madenciliğinin Temelleri
14.Dönemin genel tekrarı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik339
Problem Çözümü4312
Soru-Yanıt133
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi122
Toplam80