Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST384 Doğrusal Olmayan Regresyon Çözümlemesi 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilerin çeşitli regresyon modellerini öğrenmesini ve mevcut problemlerde modelleme yapabilme becerilerini sağlamak, Doğrusal olmayan regresyonda parametre tahmini ve hazır paket programlarla çözüm yapabilmelerini öğretmek
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Doğrusal regresyon modelini öğrenme
  2. Mevcut problemlerde modelleme yapabilme
  3. Modelin parametrelerini tahmin edebilme.
  4. Doğrusal Regresyon modelini tahmin amaçlı kullanabilme
  5. Proje uygulayabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Douglas M. Bates and Donald G. Watts, “Nonlinear Regression Analysis and its Applications” 2. Birkey, D., Dodge, Y. (1993), Alternative Methods of Regression, John Wiley ve Sons İnc., U.S.A.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Çoklu Doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi, En Küçük Karelerin Geometrik yaklaşımı, Proje uygulaması
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Temel kavramlar matrislerde özdeğer –özvektör kavramı
2.Karesel formlar ve türevleri
3.Basit doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi
4.Çoklu Doğrusal regresyon modeli ve en küçük kareler yöntemi
5.Model varsayımları ve testleri
6.Doğrusal olmayan regresyon modeli
7.Doğrusallaştırılabilen modeller
8.Ara sınav
9.Gaus-Newton Metodu ile parametre tahmini
10.En Küçük Karelerin Geometrik yaklaşımı
11.Newton-Raphson metodu ile parametre tahmini
12.Levenberg-Marquardt algoritması
13.Model spesifikasyonu
14.Proje uygulaması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Soru-Yanıt236
Bireysel Çalışma326
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi224
Toplam76