Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST388 Bilim Tarihi 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimin ve bilimsel düşüncenin kronolojik olarak gelişimini, geldiği noktayı ve geleceğine ilişkin öngörüler hakkında fikir sahibi olmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Bilimsel bilgi ve diğer bilgi alanlarının ilişkisini inceler.
  2. Bilimsel dönüşümlerin günün paradigmasına ilişkin koşullarını kavrar.
  3. Bilim tarihi konusunda genel bir bakış açısı edinir.
  4. Disiplinli düşünme becerilerini geliştirir.
  5. Bilimsel yöntem sorunlarına ilişkin bakış açısı kazanır.
  6. Bilimsel bilginin niteliğini diğer bilgilerden ayırt eder.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
A. Koyre, 2008. Bilim Tarihi Yazıları, çev. Kurtuluş Dinçer, Tübitak Popüler Bilim Kitapları, Ankara.C. Güzel, 2008. Bilim Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. D. Özlem, 1998. Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, İnkılap Kitabevi, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı, bilim tarihini tanıtarak nesnel (objektif) bilginin ortaya çıkma, yayılma ve kullanılma koşullarını inceleyen, bilimsel düşünme yollarının tanınmasını, günün düşünme koşulları ve bilimsel gelişme arasındaki ilişkilerin incelenmesini, farklı bilimsel düşünme biçimlerinin tartışılmasını sağlamak; bu yoldan da alternatifli düşünme biçimlerine ilişkin olanakları gün ışığına çıkartmaktır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim nedir? Bilim tarihi nedir, neden okunmalıdır? Bilim, felsefe ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiler nelerdir?
2.Bilim tarihi I: Bilimsel bilginin doğuşu
3.Bilim tarihi II: Ortaçağda bilim, bilimsel bilginin doğuşunu hazırlayan etmenler.
4.Bilim tarihi III: Rönesans ve modern bilimin doğuşu
5.Bilim tarihi IV: Descartes, Galileo, Newton, Copernic
6.Bilim tarihi V: Aydınlanma çağı, Endüstri Devrimi ve Darwinci kuram
7.Pozitivizmin yükselişi
8.Ara sınav
9.Einstein ve Kuantum Teorisi
10.Einstein ve Kuantum Teorisi
11.Thomas Kuhn ve Lakatos
12.Kültür bilimleri ve kültür felsefesi
13.Dilthey
14.Hermeneutik
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Soru-Yanıt4312
Bireysel Çalışma339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi133
Toplam76