Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST463 Mikro İktisat 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Ekonominin prensiplerini öğretmek, hane halkları ve firmalar gibi ekonominin temel aktörlerinin sahip oldukları kaynakları verimli bir biçimde nasıl yönetecekleri hakkında temel bir anlayış sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İİBF Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel Mikro İktisadi Kavramları Öğrenir.
  2. Piyasa Dengesinin Temel Unsurlarından Arz ve Talebi Açıklar
  3. Üretim Fonksiyonlarını Açıklar
  4. Matematiksel Yöntemler ile Birey İçin Mikro İktisadi Kararları Analiz Eder
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Parasız, İlker (1999) Mikro Ekonomi: Orta Düzey Yaklaşım, 6. Baskı, Bursa: Ezgi Kitabevi.Sadun Aren. (2007) Ekonomi Dersleri, İstanbul: İmge Kitabevi.Bulmuş, İsmail. (1994) Mikroiktisat, Ankara: Cantekin Matbaası.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar, Arz, talep, üretim fonksiyonu
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mikro İktisadi Kavramlar
2.Piyasa Dengesi: Talep
3.Talep Esneklikleri
4.Piyasa Dengesi: Arz
5.Arz Esneklikleri
6.Piyasa Dengesi
7.Piyasa Dengesine Devlet Müdahaleleri
8.Arasınav
9.Tarımsal Ürün Piyasaları
10.Tüketici Teorisi: Kardinal Yaklaşım
11.Tüketici Teorisi: Ordinal Yaklaşım
12.Tüketici Dengesinin Matematiksel Analizi
13.İkame ve Gelir Etkilerinin Ayrıştırılması
14.Üretim Teknolojisi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik5315
Soru-Yanıt8216
Bireysel Çalışma8324
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma144
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi236
Toplam99