Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST471 İstatistik Paket Programları II 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistiksel analizlerde kullanılan paket programları (Minitab-Pass)
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Minitab ve Pass programının kullanımı bilinir.
  2. Minitab ve Pass programında grafik çizilebilir.
  3. Minitab ve Pass programına veri girişi ve kodlama yapılabilir.
  4. Minitab ve Pass programında istatistiksel veri analizi yapılabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
K. Özdamar, Paket Programlar İle İst. Veri Analizi,Kaan Kitapevi, Eskişehir, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Minitab ve Pass programının kullanımı, istatistiksel problemlerin Minitab-Pass programlarında çözümü
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Minitab menüleri, veri işlemleri
2.Minitab'da matematiksel işlemler,Matris işlemleri
3.Rastgele veri üretme, Dağılımların olasılık yoğunluk fonksiyonu hesabı
4.Normallik testi, tanımlayıcı istatistikler, frekanslar
5.Tek grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi
6.İki bağımsız grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi
7.İki eşli grup grup: Parametrik-parametrik olmayan testler Minitab ve Pass programında güç analizi
8.Arasınav
9.Anova ve güç analizi hesabı
10.Çapraz tablolar, ki-kare testleri ve güç analizi hesabı
11.Tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, Manova
12.Basit Doğrusal Regresyon Analizi, korelasyon, Eğrisel Regresyon
13.Çoklu Doğrusal Regresyon analizi
14.Grafik çizimi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik6212
Laboratuvar6212
Problem Çözümü818
Soru-Yanıt818
Bireysel Çalışma818
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi133
Toplam102