Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST475 Ekonometrik Zaman Serisi Analizi 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilgisayarların hızlı gelişimi ve finansal zaman serelerinin analizlerine duyulan yoğun talep bu disiplini ortaya çıkarmıştır. Bu alanda ortaya konan öngörü teknikleri serinin durağan yapıya sahip olduğu varsayımını yapmaktadır. Dolayısıyla zaman serisinin durağan yapıya sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak önemlidir. Bu dersin içeriğinde bu konular üzerinde durulacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Ekonometrik değişkenlerin oluşturduğu zaman serilerinin durağan olma özelliklerinin önemini bilir.
  2. Durağanlık testlerinin iyi bir uygulayıcısıdır.
  3. Durağanlık testlerini yaparken Paket programlarından faydalanmayı bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Zaman serileri Analizi
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Öğretim üyesinin çeşitli kaynaklardan derlediği ders notları-Ekonometrik Zaman Serieleri Analizi- Mustafa Sevüktekin, Mehmet Çınar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Durağanlık analizi, Korelogram Testi, Birim Kök Testi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Durağan Zaman serileri
3.Durağan dışı zaman serileri
4.Durağanlık testlerine giriş
5.Korelasyon katsayısının Anlamlılığı testi
6.Otokovaryans ve otokorelasyon analizleri
7.Korelogram testi
8.Ara sınav
9.Q istatistikleri
10.Kısmi otokorelasyon analizi
11.Birim Kök testi Dickey- Fuller
12.Yapısal Kırılma, Düzey değişimli yapısal kırılma
13.Eğim değişimli yapısal kırılma
14.Eğim ve düzey değişimli yapısal kırılma
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik8216
Problem Çözümü818
Soru-Yanıt6212
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi144
Toplam100