Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST466 Kanonik Korelasyon Analizi 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Çok değişkenli veri yapılarında veri setleri arasındaki doğrusal ilişkileri ve matematiksel modelleri ortaya koyarak diğer çok değişkenli istatistiksel analizlere veri sağlamak ve tahminleme yapmak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Taner Tunç
Öğrenme Çıktıları
  1. Çok değişkenli veri yapılarında veri setleri arasındaki doğrusal ilişkinin matematiksel modelleri oluşturulur ve kestirim yapılır.
  2. Büyük veri setlerinde istatistiksel yöntemleri rahatlıkla kullanabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Applied multivariate statistical analysis, Richard A. Johnson, Dean W. Wichern.2-Methods of multivariate statistical analysis, Alvin C. Rencher.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.çok değişkenli veri yapısı ve matris cebiri
2.tek değişkenli regresyon ve korelasyon
3.tek değişkenli regresyon ve korelasyon
4.kanonik korelasyon hesabı, önemlilik testi ve yorumu
5.kanonik korelasyon hesabı, önemlilik testi ve yorumu
6.yaşam verisi üzerinde uygulama
7.kanonik korelasyon hesabında matlab kullanımı
8.arasınav
9.çok değişkenli regresyon varsayımları ve parametre tahmini
10.model anlamlılığı
11.katsayıların testi ve güven aralıkları
12.model anlamlılığı için diğer göstergeler
13.yaşam verisi üzerinde uygulama
14.yaşam verisi üzerinde uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik12336
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma2510
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma4728
Ev Ödevi339
Toplam126