Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST261 İşletme 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, işletme bölümünde okutulan diğer derslere bir temel oluşturacak giriş dersi niteliğinde olduğundan işletme bilimi ile ilgili temel kavramları ve öğrencinin iş hayatında kullanabileceği teknikleri, yeni düşünce ve paradigmalar ile birlikte vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İİBF Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
  2. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
  3. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
  4. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  5. Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Canan Çetin ve Esin Can Mutlu; Temel İşletmeciliğe Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul, 2010.-Kadri Mirze; İşletme, Literatür, 2010, İstanbul.-Mümin Ertürk; İşletme Biliminin Temel İlkeleri, 7. baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2009.-Kadri Mirze; Introduction to Business, Literatür, 2002, İstanbul-Tuncer Tokol ve Zeyyat Sabuncuoğlu; Genel İşletme, Aktüel Yayınları, 2000.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bir işletmenin nasıl çalıştığını, hangi birimlerden oluştuğunu anlayabilmek için temel kavramları ve araçları vermek, bir sistem olarak işletmeyi ele alıp fonksiyonlarıyla birlikte incelemek
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.İşletme Biliminin Tarihi Gelişimi, İşletme Bilimi ile İlgili Temel Kavramlar, İşletme Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla İlişkileri
2.İşletmenin Amaçları
3.İşletmelerin Çeşitli Yönleri ve Güçleri
4.İşletmenin Çevresi: Genel ve Yakın Çevre
5.İşletmenin Çevresi: Genel ve Yakın Çevre
6.Sosyal Sorumluluk
7.İşletmelerin Sınıflandırılması / İşletmelerin Kuruluş Aşamaları
8.Ara sınav
9.Fizibilite Etüdü Projesi Hazırlanması
10.Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Emir/Komuta, Koordinasyon, Kontrol
11.Yönetim Fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Emir/Komuta, Koordinasyon, Kontrol
12.İşletme Fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu, İnsan Kaynakları Fonksiyonu, Finans Fonksiyonu, Muhasebe Fonksiyonları ve Bilgi İşleme Sistemleri, Halkla İlişkiler Fonksiyonu, Ar-Ge Fonksiyonu
13.İşletme Fonksiyonları: Üretim Fonksiyonu, Pazarlama Fonksiyonu
14.Finans Fonksiyonu
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik6212
Problem Çözümü10110
Soru-Yanıt6212
Bireysel Çalışma6212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi144
Toplam100