Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik 927006 2 3 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilimsel düşünme ve metodoloji, bilim felsefesi, matematiğin ve istatistiğin yapısı, kısa bilim tarihi hakkında öğrenciye bilgi vermektir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Öğrenciler Bilimsel araştırmanın ve çalışmanın yapısını öğrenirler.
  2. Öğrenciler Matematiksel düşünmenin yapısını öğrenirler
  3. Öğrenciler İstatistiğin matematiksel bilimler içindeki yerini öğrenirler.
  4. Öğrenciler Kısa bilim tarihini öğrenirler.
  5. Öğrenciler Kısa matematik ve istatistik tarihini öğrenirler.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitabevi, 1999-Yıldırım C., Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul-Tekeli vd., Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın ,7. Basım, 2012-Tez, Z., Matematiğin Kültürel Tarihi, Doruk Yayınevi-Yıldırım C., Bilimsel Düşünme Yöntemi, İmge Kitabevi, 2008, Ankara
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilimsel düşünme, bilim felsefesi, matematiksel ve istatistiksel düşünme .
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilimsel yöntem .Temel kavram ve yaklaşımlar.
2.Bilimsel araştırma süreç ve teknikleri.
3.Bilim dallarının sınıflandırılması. Matematiğin kökeni ve gelişimi.
4.Matematiksel düşünme yöntemi . Matematik ve mantık.Tümevarım. Tümdengelim.
5.Matematiksel kesinlik. Matematikte bunalımlar.
6.Matematiksel yöntemin aksiyomatik yapısı .
7.Kuramsal ve uygulamalı bilimler ayrımı.
8.Ara sınav
9.Bilim felsefesinin bazı sorunları.
10.Matematiğin bilimdeki rolü.
11.İstatistiğin matematiksel bilimler arasındaki rolü.
12.Yeni ve modern çağlarda bilim.
13.Bilimsel çalışmanın yapısı üzerine çağdaş tartışmalar.
14.Kısa İstatistik Tarihi.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik5210
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt10110
Bireysel Çalışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi155
Toplam98