Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST266 Finansal Okuryazarlık 927006 2 4 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin öncelikli amacı, öğrencileri finansın temel kavramları hakkında bilgilendirmek ve finansla ilgili konularda farkındalık kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilere hem özel hem de çalışma hayatlarında harcama, tasarruf, finansman ve yatırım gibi konularda sağlıklı kararlar almaları için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması da hedeflenmektedir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İİBF Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Finansal sistemi tanımak, finansal piyasalar, finansal aracılar ve finansal araçlar hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Finansman kaynaklarını öğrenmek, alternatif finans kaynaklarını kıyaslayabilmek
  3. Paranın zaman değerini algılama ve faiz hesaplarını yapabilme
  4. Mali tabloların tanınması, bu mali tabloların okunması ve yorumlanması
  5. Finans ve ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Gökmen, Habil (2012) Finansal Okuryazarlık, Hiperlink Yayınları, İstanbulTemizel Fatih (2010), Mavi Yakalılıarda Finansal Okuryazarlık, Beta Basım Yayım, İstanbulAkgüç, Öztin (1998) Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Finansal okuryazarlık kavramı, finans ve ekonomiye ilişkin temel kavramlar, faiz hesaplamaları, finansal sistem, para ve sermaye piyasaları, finansal araçlar, nakit bütçesi, baş başa analizi, alternatif finans kaynakları, yatırım kararları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Finansal okuryazarlık kavramı, tanımı ve kapsamı
2.Finans ve Ekonomi ile İlgili Temel Kavramları
3.Paranın Zaman Değeri
4.Paranın Bugünkü ve Gelecekteki Değer Kavramları
5.Faiz Hesapları
6.Faiz Hesapları
7.Finansal Sistem ve Finansal Aracı Kurumlar
8.Arasınav
9.Finansal Piyasalar: Para Piyasası, Sermaye Piyasası ve Türev Piyasalar
10.Finansal Araçlar (Menkul Kıymetler)
11.Finansman Kaynakları ve Finansman Kararları
12.Varlık ve Yatırım Kavramları, Nakit ve Diğer Varlıkların Yönetimi
13.Yatırım Kararları ve Yatırım Kararlarında Kullanılan Yöntemler
14.Finansal Planlama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik10220
Soru-Yanıt6318
Bireysel Çalışma5210
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi3515
Toplam99