Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST373 Psikolojiye Giriş 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı psikoloji biliminin temel kavramlarını, uygulama alanlarını öğretmek, fizyoloji ile psikolojinin etkileşimini, duygu, düşünce süreçlerinin davranış üzerindeki etkilerini öğrencilerin kavramasını sağlamaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Psikoloji Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Psikolojinin ilgi ve uygulama alanları hakkında bilgilenme
  2. Psikolojinin ilgi alanları arasındaki bağlantıları kavrama
  3. Bilinç kavramı hakkında bilgilenme, bilincin farklı durumlarını tanımlama ve kavrama
  4. Duyguların davranışlar üzerindeki etkilerini kavrama
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Plotnik, R. Psikolojiye Giriş. Kaknüs Yayınları, İstanbul: 2009. - Morris, C.G. Psikolojiyi Anlamak. Türk Psk. Derneği Yay. Ank:2002- Cüceloğlu, D. İnsan ve Davranışı. Remzi Kitabevi, İstanbul: 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel Psikolojik kavramlar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Psikoloji Biliminin Tanımı; Gelişimi
2.Psikolojinin Farklı İlgi Ve Uygulama Alanları; Psikolojide Farklı Yaklaşımlar
3.Fizyoloji ve Davranış; Davranışın Fizyolojik Temelleri
4.Nöronlar-Sinir Akımı
5.Merkezi Sinir Sistemi
6.Çevresel Sinir Sistemi; İç Salgı Sistemi-Enzimler
7.Duyusal Süreçler; Duyum Eşiği
8.Ara Sınav
9.Algı; Algılama Kuralları; Duyum-Algı Farkları; Bireysel Farklılıklar
10.Bilincin Faklı Durumları; Rüyalar
11.Madde Kullanımı; Depresanlar-Stimulanlar
12.Zihinsel Yetenekler; Problem Çözme; Karar Verme; Dil-Düşünce-Zeka
13.Güdüler ve Duygular
14.Güdülenme; Birincil Dürtüler
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik339
Problem Çözümü414
Soru-Yanıt616
Bireysel Çalışma326
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi144
Toplam79