Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST379 Diferansiyel Denklemler 927006 3 5 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Uygulamalı bilim dalları ve mühendislikte geniş bir uygulama alanı olan diferansiyel denklemleri tanıtmak, çözümlerini ve önemini ortaya koymak, Öğrencilerin soyut ve güç anlaşılır kavramları algılayabilmelerini, bunları diferansiyel denklemle ifade ederek analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini sağlamak, Anlatılan konuların tartışıldığı uygulamalar yaparak öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Diferansiyel denklemlerin tanımını yapabilmek
  2. Çeşitli diferansiyel denklemleri birbirinden ayırabilmek. Denklem üzerinde oynayarak diferansiyel denklem tiplerinden hangilerine indirgenebileceğini görebilmek
  3. Her hangi bir fonksiyon verildiğinde bu fonksiyonu çözüm kabul eden diferansiyel denklemin nasıl bulunabileceğini bulabilmek
  4. Diferansiyel denklem ve Çözüm fonksiyonları verildiğinde bunların arasındaki temel ilişkini kurabilmek I
  5. . Mertebe diferansiyel denklemlerin çözüm yöntemlerini kullanabilmek.
  6. Yüksek mertebeli diferansiyel denklemlerin I. Mertebe denklemlerden farkını açıklayabilmek
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Shepley L.Ross, Differential Equations, John Wiley & Sons, Inc. (1974)
- Boyce E. W. and DiPrima C. R., Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems, John Wiley & Sons, Inc., 1992.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Diferansiyel denklemler ile ilgili temel kavramlar, çözümlerin varlığı, tekliği. Birinci mertebeden diferansiyel denklemler ve çözümleri, uygulamaları, Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, Mertebe indirgeme, Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı homojen olmayan diferansiyel denklemler, Parametrelerin değişimi yöntemi, Belirsiz katsayılar yöntemi, Sabit katsayılı diferansiyel denklemlere indirgenebilen değişken katsayılı denklemler.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Diferansiyel denklemler ile ilgili bazı temel kavramlar, diferansiyel denklemin çözümü, kurulması, genel, özel ve tekil çözümler
2.Başlangıç ve sınır değer problemleri, Çözümlerin varlığı
3.Değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denklemler
4.Homojen diferansiyel denklemler, Homojen hale indirgenebilen diferansiyel denklemler
5.Tam diferansiyel denklemler
6.Tam diferansiyel denklemler ve integral çarpanı
7.Lineer diferansiyel denklemler
8.Ara sınav
9.Lineer olmayan diferansiyel denklemler, Bernoulli, Riccati Denklemleri
10.Yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler ile ilgili temel kavramlar
11.Lineer bağımsızlık ve Wronskian
12.Sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemler
13.Mertebe indirgeme
14.Belirsiz katsayılar yöntemi,
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik248
Soru-Yanıt428
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi155
Toplam77