Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST380 Finansal Matematik 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Temel finans bilgisinin yanında, finansal hesaplamalarda gerekecek matematiksel işlemlerin öğretilmesidir
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Faiz ve iskonto oranı kavramını basit ve bileşik faizlendirme işlemine göre çözümleyebilir.
  2. Finansal denklik oluşturarak bilinmeyen değişkenleri çözümleyebilir.
  3. Peşin değer ve birikimli değer fonksiyonlarını çözümleyebilir.
  4. Yıllık olmayan ödemelerle ilgili faizlendirme işlemi problemlerini çözümleyebilir.
  5. Ödemeler serisi fonksiyonlarını çözümleyebilir.
  6. Kazanç oranları ile ilgili finansal hesaplamaları yapabilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Finans Matematiği Çalışma Kitabı, Sadi Uzunoğlu, Literatür YayıncılıkS. G. KELLISON, The Theory of Interest, 2nd Edition, Mc Graw Hill, 1991C. Ruckman and J. Francis, Financial Mathematics, 2th Edition, BPP
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Basit ve bileşik faiz, peşin değer ve birikimli değer hesaplamaları, anüiteler ve uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Faizin Tanımı, basit ve bileşik faiz kavramları
2.Birikimli Değer ve Peşin Değer Kavramı
3.Efektif ve Nominal Faiz Oranları, Efektif ve Nominal İskonto Oranları. Anlık Faiz Oranı.
4.Finansal denklik kavramı ve bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması.
5.Anüite Kavramı. Dönem Sonu ve Dönem Başı Anüiteler
6.Ertelenmiş ve Sonsuz Anüiteler
7.Ödemeler serisinde bilinmeyen zaman ve faiz oranının bulunması. Değişken Anüiteler ve Uygulamaları
8.Ara sınav
9.Sürekli Anüiteler ve Uygulamaları
10.Yıllık olmayan Ödemeler Serisi ve Çözümleri
11.İskonto Edilmiş Nakit Akış Analizi
12.Nominal ve Gerçek Faiz Oranları
13.Yatırım fonları
14.Borçlar: Amortisman ve Amortisman Fonu Yöntemi
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı0100
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Problem Çözümü122
Soru-Yanıt326
Bireysel Çalışma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma236
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi313
Toplam76