Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST382 Sunum Teknikleri 927006 3 6 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
İstatistik Bölümü Öğretim Üyeleri
Öğrenme Çıktıları
  1. Etkili sunumun nasıl yapılacağını bilir.
  2. Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini kavrar.
  3. Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir.
  4. Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir. Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.
  5. Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Etkili Sunum Teknikleri; Prof.Dr.Demet Gürüz, Doç.Dr.Ayşe Temel Eğinli
Navarro, Joe, Karlins, Marvin, Beden Dili, Alfa Basım Yayım Dağıtım
Dimitrius, Jo-Ellan, Mazzarella, Wendy Patrick, İnsanları Okumak, Koridor Yayıncılık
Başarılı Sunum Kendi Kendini Geliştirme Programı Daha İyi Düşünüp Daha Verimli Çalışabilmek İçin Kılavuz, John Collins, Doğan Kitapçılık, Mayıs 2000
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sunum nedir, sunum yapmaya nerede ve ne zaman ihtiyaç duyarız? Sunumu oluşturan temel unsurlar: Siz, dinleyicileriniz, mesajınız ve araçlarınız. Sunum heyecanıyla baş etme yöntemleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Dersin Amaç ve Hedefleri, Sunum Tanımı, Sunum Türleri, Neden Etkili Sunum
2.Sunumun Amaç ve Hedefleri
3.Sunumda Kullanılacak Destek Araçlarının Tasarlanması, Mekan Düzenlemeleri
4.Bilgi ve Veri Toplama, Bilgi/Verilerin Düzenlenmesi, Plan Çıkarma, Bilgileri/Verileri Metne Çevirme, Kullanılacak Görsel Destek Araçlarını Belirleme, Yazılı Sunum Metnini Konuşmaya Çevirme, Sunumu Prova Etme
5.MS-Office Powerpoint ile Sunum Hazırlama Konusunda Bilinmesi Gerekenler
6.MS-Office Powerpoint ile Sunum Hazırlama Konusunda Bilinmesi Gerekenler
7.Sunumun İletişim Öğeleri-1: 1. Sözlü İletişim 2. Sözsüz İletişim-Beden Dili Sunum Sırasında Beden Dilinin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
8.Ara Sınav
9.Sunumun İletişim Öğeleri-2: 1. Dinleme 2. Soru Sorma-Sorulara Cevap Verme 3. Özetleme-Geribildirim 4. Değerlendirme
10.Sunum Değerlendirme Formlarının İçeriği, Tanıtılması ve Hazırlanışı, Sunumun Değerlendirilmesi
11.Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
12.Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
13.Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
14.Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik236
Problem Çözümü122
Soru-Yanıt428
Bireysel Çalışma133
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma144
Ev Ödevi313
Toplam72