Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST469 Sosyolojiye Giriş 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sosyoloji alanındaki temel kavram ve kuramları tanımak, Sosyolojinin kurucularının ve geliştirdikleri perspektifleri öğrenmek, Sosyolojik araştırmanın nasıl yapıldığını öğrenmek, Toplumsal durum ve olaylara ilişkin sistematik bir düşünme yöntemi kazanmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını öğrenir
  2. Sosyolojik araştırmanın aşamalarını kavrar
  3. Farklı sosyolojik perspektifleri açıklar
  4. Toplumsal olayları sosyolojik olarak yorumlar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Giddens, A. (2008) Sosyoloji, Yayıma Hazırlayan Güzel, Kırmızı Yayınları, İstanbul.
-Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (Çev. Himmet Hülür), Ankara: De Ki Yayınları.
-Swingewood, A. (1998). Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi. (Çev. Osman Akınhay), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Sosyolojinin temel kavram ve kuramlarını, Sosyolojinin öncülerinin, kurucularının görüşlerini ve yöntemini Küreselleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal değişmeleri Toplumsal sınıf, statü ve toplumsal hareketliliği Risk Toplumu, Tüketim Toplumu, Ağ toplumu, Gözetim Toplumu ve Toplumsal kontrol mekanizmalarını kapsar.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Aydınlanma Dönemi ve Sosyolojinin Gelişimi
2.Sosyoloji Nedir? Öncüleri ve Kurucuları
3.Sosyolojide Yöntem
4.Sosyolojide Postmodern Tartışmalar
5.Sosyalizasyon
6.Toplumsal Gruplar
7.Toplumsal Statü ve Roller
8.Ara sınav
9.Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam
10.Toplumsal Tabakalaşma ve Toplumsal Hareketlilik
11.Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet
12.Küreselleşme ve Toplumsal Değişme
13.Toplumsal Kontrol: Normlar, Değerler ve Ahlak kuralları
14.Medya ve toplum
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik6212
Problem Çözümü11111
Soru-Yanıt10110
Bireysel Çalışma12224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi155
Toplam100