Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST477 Kovaryans Analizi 927006 4 7 4
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kovaryans analizi (ANCOVA) modellerini tanıtmak, ANCOVA’nın teorik yapısını anlamak ve ANCOVA modelleri ile veri analizi yapmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Pelin KASAP
Öğrenme Çıktıları
  1. Kovaryans Analizi (ANCOVA) modellerini tanır.
  2. ANCOVA nın varsayımlarını ve teorik yapısını anlar.
  3. ANCOVA modelleri ile veri analizi yapar.
  4. Lineer modeller yaklaşımını tanır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2011). İstatistiksel deney tasarımı, ikinci basım. Nobel yayınevi, Ankara.Wildt, A.R. and Ahtola, O.T. (1978). Analysis of covariance, Series: Quantitative Applications in the Social Sciences, London. Milliken, G.A. and Johnson, D.E. (2002). Analysis of Messy Data, Volume 3: Analysis of Covariance, Chapman & Hall.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kovaryans analizine (ANCOVA) giriş, ANCOVA'nın varsayımları, Bir ortak değişkene sahip bir yönlü ANCOVA, İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA, Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA, Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA, Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA, Faktöriyel ANCOVA, Lineer modeller yaklaşımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kovaryans analizine giriş
2.Kovaryans analizinin varsayımları
3.Bir ortak değişkene sahip bir yönlü kovaryans analizi (ANCOVA)
4.İki ortak değişkene sahip bir-yönlü ANCOVA
5.Dengeli olmayan bir-yönlü ANCOVA
6.Etkileşimsiz iki-yönlü ANCOVA
7.Etkileşimli iki-yönlü ANCOVA
8.Ara sınav
9.Bloklama ve kovaryans analizi
10.Faktöriyel ANCOVA
11.Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
12.Sabit, rastgele ve karma etkili modeller
13.Lineer modeller yaklaşımı
14.Lineer modeller yaklaşımı
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü3412
Problem Çözümü3824
Bireysel Çalışma428
Ev Ödevi5210
Toplam99