Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST462 Büyük Veri 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı büyük verilerin paylaşımı, görselleştirilmesi, sınıflandırılması ve analiz edilmesi için gerekli yöntem ve teknolojileri sunmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department of Statistics Instructors
Öğrenme Çıktıları
  1. Büyük verilerin barındırılması ve paylaşılması için doğru veri formatlarını ve servis modellerini seçebilmesi.
  2. Web-tabanlı bir noSQL uygulaması geliştirmesi.
  3. Hadoop, Hive ve Shark kullanarak sorgulamalar yaratması.
  4. Geniş veri setlerini araştırmak için görselleştirme stratejilerini değerlendirmesi.
  5. MapReduce model ve veri dönüşüm iş akışlarını kullanarak veri işleme iş hatları oluşturması.
  6. R kullanarak büyük verileri analiz etmesi.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Data Just Right: Introduction to Large-Scale Data ve Analytics”, M. Manoochehri, Addison-Wesley, 2013
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Servis olarak altyapı (IaaS), Hadoop çerçevesi, hive altyapısı, veri görselleştirme, MapReduce modeli, NoSQL veritabanları, geniş ölçekli veri iş akışları, sınıflandırma, R kullanımı.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş
2.Büyük Verileri Barındırma ve Paylaşma
3.İlişkisel Olmayan Veritabanları
4.Büyük Verileri İşleme
5.Hadoop Kullanımı
6.Veri Paneli Geliştirme
7.Büyük Verileri Görselleştirme
8.Arasınav
9.MapReduce Modeli
10.Veri Dönüşüm İş Akışları
11.Mahout ile VerilerinSınıflandırılması
12.R ile İstatistiksel Analizler
13.Çözümleme İş Akışları Geliştirme
14.Çözümleme İş Akışları Geliştirme
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10220
Problem Çözümü10110
Soru-Yanıt12112
Bireysel Çalışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma155
Ev Ödevi2510
Toplam125