Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST476 Pazar Araştırma Teknikleri 927006 4 8 3
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrencide pazar ile ilgili araştırma kavramını geliştirmek ve bu kavramın kullanılabilmesini sağlamak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department of Statistics Instructors
Öğrenme Çıktıları
  1. Pazar araştırması tasarlayabilmek ve yürütebilmek.
  2. Pazar araştırmasının sonuçlarını yorumlamak ve stratejik kararları bu doğrultuda vermek.
  3. Piyasa ve rakiplerin analizinde pazar araştırmasından faydalanmak.
  4. Pazar araştırmasının önemini kavrayabilmek.
  5. Araştırma bulguları doğrultusunda pazarlama kararları verebilmek.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cemal Yukselen, Pazarlama Araştırmaları, Detay Yayıncılık, 2000
Malhotra, Naresh K., Peterson, Mark (2006). Basic Marketing Research: A Decision-Making Approach, Pearson Prentice Hall
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği pazar araştırması yaklaşımının temelleri, yöntemleri ve karar alma süreçlerinde kullanımıdır.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Pazar araştırmasının tanımı, işletme içerisindeki yeri ve önemi. Bilimsel Araştırma özellikleri, Pazar Araştırması süreci.
2.Problemin Belirlenmesi ve Hipotez Yazımı
3.Araştırma Modelleri, Kesifsel Araştırmada Kullanılan Veri Elde Etme Yöntemleri
4.Tanımlayıcı Araştırma ve Veri Elde Etme Yöntemleri (Anketler, Mekanik ve Doğal Gözlemler)
5.Nedensel Araştırma ve Deneyler
6.Örnekleme ve Örnekleme Yöntemleri
7.Pazarlama Araştırmasında Hatalar
8.Ara sınav
9.SPSS’e Giris
10.Kesifsel Veri Analizi (Frekans Testleri, Capraz Tablokar ve Temel Grafikler)
11.Non-Parametrik Testler (Ki-kare, t-test, Korelasyon vb.)
12.Parametrik Testler (Regresyon, ANOVA)
13.Parametrik Testler (ANOVA-MANOVA, Faktör Analizi)
14.Pazarlama Araştırması Raporunun Hazırlanması
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik339
Problem Çözümü6212
Soru-Yanıt616
Bireysel Çalışma428
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi155
Toplam75