Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST436 Katagorik Veri Analizi 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Kategorik verilerin istatistiksel analizlerini öğretmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Yüksel Terzi
Öğrenme Çıktıları
  1. Kategorik değişkenlere ait analizler yapılabilir. (Log-lineer analizi, Uyum analizi, CMH testi vd.)
  2. Kategorik veriler paket programlarda analiz edilebilir. (Sas, SPSS vb.)
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kaynak:
1. Agresti, S. (2002). Categorical Data Analysis, Second Edition, John Wiley&Sons, Inc.
2. Çilan, Ç.A. (2013). Sosyal Bilimlerde Kategorik Verilerle İlişki Analizi, Pegem Akademi, Ankara.
3. Stokes, M. E., Davis, C. S., and Koch, G. G. (2000). Categorical Data Analysis Using the SAS System, Second Edition, Cary, NC: SAS Institute Inc.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Değişkenler, değişken türleri, ölçme düzeyleri, çapraz tablolar, ki-kare bağımsızlık testleri, log-lineer analiz, Cochran Q testi, Uygunluk analizi ve bilgisayar uygulamaları
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Değişken ve değişken türleri
2.Ölçme düzeyleri
3.Çapraz tablolar (2x2)
4.Çapraz tablolar rxc
5.Sas programına giriş
6.Ki-kare bağımsızlık testleri
7.Ki-kare bağımsızlık testleri
8.Arasınav
9.Cochran-Mantel-Haenszel Testi
10.Uygunluk analizi
11.Log-Lineer Modeller
12.Log-Lineer Modeller
13.Lojistik regresyon analizi
14.Genel uygulama
15.
16.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı144
Bütünleme Sınavı144
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik12112
Laboratuvar12336
Problem Çözümü10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma122
Toplam125