Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST442 Artık Analizi 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bir çok istatistiksel yöntem birtakım teorik varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımların geçerli olması halinde en güvenilir sonuçlar elde edilecektir. Halbuki gerçek yaşam verileri sıklıkla bu varsayımları sağlayamamaktadır. Öyleyse yapılan analizin geçerliliğini ortaya koymak vu varsayımların sağlanıp sağlanmadığını ortaya koymak gerekmektedir. Bu dersin amacı varsayımların kontrol edilmesine yardımcı olan ve genelikle artıklara dayalı olan bu teknikleri tanıtmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vedide Rezan Uslu
Öğrenme Çıktıları
  1. Model yapılandırma aşamasından haberdardır
  2. Veri içerisinde sorunlu gözlemleri ayıklamayı bilir
  3. Model varsayımlarının kontrolünü yapmayı bilir
  4. Sorunla karşılaşınca yapılması gereken bilir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Regresyon Çözümlemesi
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Regression Diagnostics, Weisberg
Residuals and Influnce in Regression, Cook and Weisberg
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Artıkların dağılımsal özellikleri, model kontrolü üzerine yapılan artıklara ilişkin tüm grafikler, model varsayımlarının kontrolü, aykırı değer ve etkin gözlem analizi, model uyum iyiliği ölçütleri, değişken seçim teknikleri.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş... Model yapılandırma Problemi
2.İstatistiki yöntem olan Regresyon çözümlemesinde, model seçim kriteri olarak R-kare nin, artık kareler ortalamasının önemi
3.Değişken seçim teknikleri
4.Tüm olası regresyonlar ile model seçimi, Mallow’un Cp istatistiği, Artık kareler ortalamalarının ortalamalarına ilişkin yöntem
5.İleriye doğru seçim yöntemi
6.Geriye doğru eleme yöntemi
7.Adımsal Regresyon
8.Ara sınav
9.Etkinlik analizi
10.Etkin ve aykırı gözlem tespit ölçütleri
11.Artıkların özellikleri ve grafikleri
12.Artıkların normal dağılım grafiği ve diğer artık grafikleri
13.Aykırı değer tespiti için kullanılan grafiksel yaklaşımlar
14.Genel tekrar
15.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Toplam0
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı224
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10220
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt428
Bireysel Çalışma8216
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi3515
Toplam125