Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST450 Çok Değişkenli İstatistik II 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışmaktır. Çok değişkenli verilere ilişkin analiz yöntemlerinin kavratılması, çok değişkenli verilere ilişkin analizleri hem elle hem de istatistik paket programları yardımıyla bilgisayar ortamında yapabilme becerisini kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yuksel Oner
Öğrenme Çıktıları
  1. Çok değişkenli istatistiksel verilerin analiz edilmesinde SPSS, Minitab, Statistica ve Mathlab gibi istatisitk paket programlarından yararlanır.
  2. Kullanılacak veri kümesinin çok değişkenli analize uygunluğunu belirler.
  3. Söz konusu yöntemlerin doğru ve amaca uygun olarak uygulanabilirliği sağlanır
  4. Çok değişkenli istatistik yöntemlerin teorik alt yapısını oluşturur
  5. Hayatta karşılaşılan çok değişkenli istatistiksel problemleri anlamaya, çözümlemeye ve yorumlamaya çalışır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Johnson, R.A and Wichern, D.W. "Applied Multivariate Statistical Analysis", Prentice-Hall,1982.
2. Rencher, A.C. "Methods of Multivariate Analysis", John Wiley&Sons, 2002.
3.Tatlıdil, H. "Uygulamalı Çok değişkenli İstatistiksel Analiz", Engin Yaynları, 1992.
4. Alpar, R. "Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003.
5. Tuncer, Y. "Çok Değişkenli İstatsitiksel Analize Giriş, Normal Teori" Bıçaklar Kitabevi, Ankara, 2002.
6. Özdamar, K. "Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler) 2", Kaan Kitabevi, Eskişehir, 2004.
7. Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Dersin İçeriği
Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi; Temel Bileşenler Analizi; Faktör Analizi; Kümeleme Analizi
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Model Tanımı, Parametre Tahmini
2.Çok Değişkenli İki Faktör Varyans Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
3.Temel Bileşenler Analizi: Temel Bileşenlerinin Elde Edilmesi
4.Temel Bileşenler Analizi: Önemli Temel Bileşen Sayısının Belirlenmesi ve Uygulama
5.Faktör Analizi: Ortogonal Faktör Modeli ve Tahmin Yöntemleri
6.Faktör Analizi: Faktör Döndürme ve Yorumlama
7.Faktör Analizi:, Konu ile İlgili Uygulama
8.ARASINAV
9.Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Model Tanımı ve Parametre Tahmini
10.Çok Değişkenli Lineer Regresyon Analizi: Sonuç Çıkarımı ve Uygulama
11.Kümeleme Analizi: Aşama Sıralı (Hiyerarşik) Kümeleme Yöntemleri
12.Kümeleme Analizi: Uygulama
13.Kümeleme Analizi: Aşama Sırasız (Hiyerarşik Olmayan) Kümeleme Yöntemleri
14.Kümeleme Analizi: Uygulama
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik428
Problem Çözümü13113
Soru-Yanıt13113
Bireysel Çalışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma122
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma133
Ev Ödevi3721
Toplam125