Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST454 İstatistik Deney Tasarım II 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
İstatistikte deney tasarımı hakkında bilgi vermek, gerçek hayattaki verilere ilişkin deney tasarımı modellerini kurmak ve paket programlar yardımıyla bu modellere ilişkin en iyi tahminleri yapabilmek, elde edilen sonuçları yorumlayabilme özelliğine sahip olabilmek.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr.Pelin KASAP
Öğrenme Çıktıları
  1. İstatistiksel deney tasarımının temelleri ve varsayımları hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Etkileşim yöntemiyle tek yönlü, iki yönlü, iki yönlü, Latin Kare, Graeco Latin Kare, İç içe geçmiş tasarım, Faktöriyel tasarım, Bölünmüş arsa tasarımı,
  3. SPSS ve Minitab paketlerinin kullanımıyla veri analizini araştırır.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
İstatistik Deney Tasarımı I
Önerilen Diğer Husular
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Şenoğlu, B. ve Acıtaş, Ş. (2010). İstatistiksel Deney Tasarımı, Nobel Yayınevi, Ankara.
2. Montgomery, D. C. (2000). Design and Analysis of Experiments, fifth edition, John Wiley& Sons, New York.
3. Efe, E., Bek, Y. ve Şahin, M. (2000). SPSS’te Çözümleri ile İstatistik Yöntemler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın no:10.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Deney tasarımına giriş, Varyans analizinin varsayımları, Bir-yönlü varyans analizi, İki-yönlü varyans analizi, Etkileşimli iki yönlü varyans analizi, Ortalamaların karşılaştırılması, Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, İç içe tasarımlar, Faktöriyel tasarımlar, Bölünmüş parseller tasarımı, Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi ve SPSS ve MINITAB uygulamaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Deney tasarımına giriş, varyans analizinin varsayımları, SPSS ve MINITAB uygulamaları
2.Bir-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
3.İki-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
4.Etkileşimli iki-yönlü varyans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
5.Ortalamaların karşılaştırılması, SPSS ve MINITAB uygulamaları
6.Latin karesi ve Greko-latin karesi tasarımları, SPSS ve MINITAB uygulamaları
7.İç içe tasarımlar, SPSS ve MINITAB uygulamaları
8.Ara sınav
9.Faktöriyel tasarımlar, SPSS ve MINITAB uygulamaları
10.Bölünmüş parseller tasarımı, SPSS ve MINITAB uygulamaları
11.Basit doğrusal regresyon, parametre tahmini, katsayıların önem testleri, korelasyon, SPSS ve MINITAB uygulamaları
12.Çoklu doğrusal regresyon, SPSS ve MINITAB uygulamaları
13.Bir yönlü ve iki yönlü kovaryans analizi, SPSS ve MINITAB uygulamaları
14.Final sınavı
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü14342
Rapor Hazırlama21020
Ev Ödevi10220
Toplam130