Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
İST424 Makro İktisat 927006 4 8 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Makro iktisadın temel araştırma konularını oluşturan; milli gelir muhasebesi, fiyatlar genel düzeyi, para teorisi, denge milli gelir, uluslar arası iktisat kuramları ve iktisadi büyüme konularında temel bilgilerin kavratılması amaçlanır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Faculty of Economics and Administrative Sciences Instructions
Öğrenme Çıktıları
  1. Makro ekonominin araştırma alanını ve temel kavramları tanımlayabilecek makro ekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri açıklar
  2. Makro ekonomiye konu olan temel referans modellerini açıklar.
  3. Makro ekonomik değişkenler ve makro ekonomik çıktılar arasındaki ilişkiyi açıklar.
  4. Keynesyen makroekonominin kuramını, kavramlarını ve rolünü açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2006), Makro İktisat, Seçkin, Ankara.Dornbush, R,. ve Fischer, S.,(1998), Makro Ekonomi, Akademi,Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Temel Makroekonomik İlişkiler, Keynesyen Modeller, Ekonomik Dalgalanmalar
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Giriş, Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler
2.Temel Makroekonomik Değişkenler, Temel Makroekonomik İlişkiler
3.Referans Modelleri I: Klasik Model
4.Referans Modelleri II:Keynesyen Model
5.Referans Modelleri II: Keynesyen Model
6.Dışa Kapalı Ekonomide Para, Faiz ve Milli Gelir: IS-LM Modeli
7.Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli.
8.Arasınav
9.Dışa Açık ekonomide IS-LM Modeli: IS-LM-BP Modeli
10.Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
11.Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
12.Toplam Talep ve Toplam Arz: AD-AS Modeli
13.Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri
14.Ekonomik Dalgalanmalar: Konjonktür Teorileri
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Uygulama/Pratik10220
Soru-Yanıt13113
Bireysel Çalışma13226
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma3515
Ev Ödevi155
Toplam125