Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS225 Bilim Tarihi 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bilim ve Teknolojinin toplumsal bağlamda üretimlerini, bunların üretim koşullarını ve sonuçlarını kavramak
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Gülay Aydın
Öğrenme Çıktıları
  1. Toplumsal açıdan bilimin oluşumunu açıklar.
  2. Bilim ve Teknolojinin toplumsal değişim ve hareketlere etkisini analiz eder
  3. Bilim, Teknoloji ve çevrenin ilişkisini açıklar.
  4. Teknolojik gelişimin sosyal kontrol üzerine etkisini açıklar.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault, Büyük Kapatılma, Michel Foucault, İktidarın Gözü
Hüsamettin Aslan, Epistemik Cemaaat – Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, Ergun Türkcan, Bilim, Teknoloji ve Politika, Selahattin Kaymakçı, Bilim Teknoloji ve Sosyal Değişme
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Bilim Sosyolojisinin oluşumu, bu oluşumun teknolojiye yansıması, bilimsel ve teknolojik değişme ve gelişmelerle toplumsal değişme ve gelişme arasındaki ilişki.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Bilim Okuma Yok
2.Toplumsal Bir Üretim Biçimi Olarak Bilim Okuma Yok
3.Bilimin Üretiminde Etkili Olan Toplumsal Şartlar Okuma Yok
4.Bilim ve Teknoloji Arasındaki Bağlantı Okuma Yok
5.Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Yaşamdaki yeri ve Önemi Okuma Yok
6.Bilim ve Teknolojinin Toplumsal Yaşam Üzerinde Olumlu-Olumsuz Etkileri Okuma Yok
7.Çevre ve Teknoloji Okuma Yok
8.Çevresel, Sosyal Sürdürülebilirlik ve Teknoloji Okuma Yok
9.Ara Sınav Okuma Yok
10.Teknoloji ve Gözetim Okuma Yok
11.Teknoloji ve Gözetim Okuma Yok
12.Gençlik ve teknoloji Okuma Yok
13.Bilgi Sosyolojisi Kuramları Okuma Yok
14.Değerlendirme Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51050
Okuma8216
Ev Ödevi2612
Toplam149