Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS221 Aile Sosyolojisi 927001 2 3 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Öğrenciye ailenin ne olduğunu, toplumdaki yerini, diğer kurumlarla ilişkisini, aile sosyolojisinin temel kavramlarını, dilini ve aile kurumunun önemini öğretmek ve böylelikle öğrencilere aile kurumuna ilişkin sosyolojik ya da eleştirel bir perspektif kazandırmaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Selim Eren
Öğrenme Çıktıları
  1. Aile sosyolojisinin belli başlı kavramlarını öğrenir.
  2. Aile sosyolojisinin Türkiye’deki uygulamaları ve örnekleri hakkında bilgi sahibi olur.
  3. Aile sosyolojisiyle sosyolojinin diğer dalları arasındaki ilişkiyi ve toplumsal süreçlerle ilgisini kavrar.
  4. Aile sosyolojisindeki belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile kıyaslama yeteneği edinir.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Duby, Georges, Erkek Ortaçağ, Ayrıntı, 1991; Duby, George, Şövalye, Kadın ve Rahip/Feodal Fransa’da Evlilik, Ayrıntı, 1991, Aytaç, Ahmet Murat, Bir Ailenin Serencamı:Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması, Dipnot Yay, 2007; Mann, Thomas, Buddenbrook Ailesi, Can Yay, 1984
Phillips, Adam, Tek Eşlilik, Metis, 2009; Marlow, Mary Elizabeth, Kadının Yükselişi, Alfa, 1999; Engels, Friedrich, Ailenin, Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yay, 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Aile teorileri, evlilik tipleri, ailenin fonksiyonları, farklı din ve toplumlarda ailenin yapısı, ailede kadının, çocuğun ve yaşlının yeri, aile sorunları, Türkiye?de ve dünyada aile hukuku ve aile araştırmaları.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Kurum Nedir? Kütüphane araştırması Yok
2.Kurum Nedir? Kütüphane araştırması Yok
3.Kurum Olarak Aile Kütüphane araştırması Yok
4.Aile sosyolojisinin doğuşu Kütüphane araştırması Yok
5.Aile sosyolojisinin temel kavramları Kütüphane araştırması Yok
6.Aile ve evlilik kurumunun fonksiyonları Kütüphane araştırması Yok
7.Ailenin tarihi Kütüphane araştırması Yok
8.Evlilik, evlenme biçimleri Kütüphane araştırması Yok
9.Ara Sınav Kütüphane araştırması Yok
10.Geleneksel toplumda evlilik ve aile Kütüphane araştırması Yok
11.Modern toplumda evlilik ve aile Kütüphane araştırması Yok
12.Geleneksel ve modern çağda kadın ve erkek Kütüphane araştırması Yok
13.Marksist, feminist, postmodern aile anlayışı Kütüphane araştırması Yok
14.Aile ve evlilik kurumunun geleceği Kütüphane araştırması Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma31133
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51155
Okuma5210
Ev Ödevi2510
Toplam149