Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS222 Göç Sosyolojisi 927001 2 4 5
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı göç hareketlerini ve türlerini sosyolojik bir perspektiften çeşitli kuramlar bağlamında anlamak ve tartışmaktır. Ders boyunca göç hareketlerini belirleyen temel nedenler, bu olgu ile ortaya çıkan toplumsal uyum ve uyumsuzluk süreçleri, iç ve dış göç türleri incelenecektir. Uluslararası göç hareketleri ile ortaya çıkan sorunlar güncel meseleler bağlamında tartışılacaktır.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Niyazi Usta
Öğrenme Çıktıları
  1. Sanayileşmenin nüfus hareketleri üzerinde yarattığı etkileri tespit etmeyi sağlar
  2. Göç sürecinde ortaya çıkan sorunları tespit etmeyi sağlar
  3. Hızlı ve çarpık kentleşmenin göçle ilişkisini açıklar
  4. Gecekondulaşma sürecinin ortaya çıkışını ve problemlerini ortaya koymayı sağlar
  5. Sosyal ve kültürel değişime ile göç arasında ilişki kurar
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Castles, Stephen (2008). Göçler Çağı: modern dünyada uluslararası göç hareketleri. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları Yalçın, Cemal (2004). Göç Sosyolojisi Ankara: Anı Yayıncılıkder. Kaya, Ayhan; Şahin, Bahar (2007). Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınlarıder. Körükmez, Lülüfer; Südaş, İlkay (2015). Göçler Ülkesi. İstanbul: Ayrıntı YayınlarıSağlam, Serdar. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları. Sayı: 5:33-44Çakır. Sabri. Türkiye’de Göç, Kentleşme/Gecekondu Sorunu
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Göç, gecekondulaşma, iç göç ve dış göçler, kentleşme, sanayileşme ve beraberinde getirdiği sorunlar, arabesk kültür, varoşlar, getto kavramı
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sanayileşme ve Sanayi toplumu Yok Yok
2.Sanayileşme sonrası ortaya çıkan sorunlar Okuma Yok
3.Göç ve Kentleşme Okuma Yok
4.Göç ve göçün nedenleri Okuma Yok
5.Göçün sonuçları Okuma Yok
6.Göç ve çeşitleri: iç göçler, dış göçler, tersine göçler Okuma Yok
7.Göç ve gecekondulaşma Okuma Yok
8.Gecekondu bölgeleri ve varoşlar Okuma Yok
9.ARA SINAV Okuma Yok
10.Göç ve gecekondulaşma Türkiye Örneği Okuma Yok
11.Gecekondu ve arabesk kültür Okuma Yok
12.Arabesk kültürün özellikleri Okuma Yok
13.Kentsel Dönüşüm ve Yenileşme Okuma Yok
14.Genel bir değerlendirme Okuma Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım13339
Tartışma11222
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma12336
Toplam124