Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS397 İlk Çağ Felsefesi 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Felsefe tarihi boyunca tartışılan düşüncelerin ve sorunların ilk kez ortaya atıldıkları Antik Yunan Felsefesi üzerinde yoğunlaşarak, öğrenciye, bu dönemin temel kavram ve sorunlarını tanıtmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Felsefenin ortaya çıkışı ve başlangıcı hakkında bilgi sahibi olma.
  2. Sokrates’e kadar olan felsefe sorunlarını ve yaklaşımlarını bilme
  3. Epikurosculuk, Stoacılık, Şüphecilik ve Yeni Platonculuğu ana hatlarıyla öğrenme
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Burnet, John, Early Greek Philosophy, Adam and Charles Black, 1892.
2. Cevizci, Ahmet. İlkçağ felsefesi tarihi, Asa Kitabevi, 1. Basım, Bursa, 1998.
3. Cornford, Francis Macdonald, Plato and Parmenides, The Liberal Arts Press, New York, 1957.
4. Denkel, Arda. İlkçağ’da Doğa Felsefeleri, Özne Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1998
5. Freeman, Kathleen, The Pre-Socratic Philosophers, Harvard University Press, 1959.
6. Kirk, G.S.- Raven, J.E., The Presocratic Philosophers (A Critical History with a Selection of Texts), Cambridge, At The University Press, 1963.
7. Russell, Bertrand. Batı Felsefesi Tarihi, (Çev. Muammer Sencer), Say Kitap Pazarlama, 3. Baskı, İstanbul, 1983.
8. Thilly, Frank. Felsefe Tarihi ( I. Kitap), (Çev: İbrahim Şener), Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995.
9. Weber, Alfred. Felsefe Tarihi, (Çev: H. Vehbi Eralp), Sosyal yayınlar, Dördüncü Basım, İstanbul, 1991.
10. Zeller, Eduard, Outlines of the History of Greek Philosophy, (Translated by L.R. Palmer), Thoemmes Press, 199
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Felsefe tarihin temelleri, Pre-Sokratik felsefe, Sokrates, Platon, Aristoteles ve Sokratik Okullar, Helen-Roma Felsef
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Antik Yunan Felsefesine Giriş Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
2.Pre-Sokratik dönem: Thales, Anaksimandros, Anaksimenes, Herakleitos Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
3.Parmenides, Empedokles, Anaksagoras, Demokritos ve Pythagoras Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
4.Felsefi Düşüncenin İnsan varlığı ile ilgili sorunlara yönelmesi: Sofistler. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
5.Sokrates ve düşünce tarihine yaptığı etki. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
6.Platon: İdealar Kuramı ve Mağara benzetmesi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
7.İdealar Kuramına eleştirel bir bakış ve “Üçüncü Adam” paradoksu. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
8.Ara Sınav Ara Sınav Yok
9.Platon’un Kozmolojisi ve Aşk Kuramı. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
10.Aristoteles’in kategorileri ve ontolojisi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
11.Dört neden kuramı ve değişim problemi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
12.Ön Hazırlık: Kitap, internet ve kütüphane taraması Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
13.Madde ve Form öğretisi. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
14.Epikurosculuk, Stoacılık. Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
15.Ön Hazırlık: Kitap, internet ve kütüphane taraması Kitap, internet ve kütüphane taraması Yok
16.Final Sınavı Final Sınavı Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150