Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS395 Klasik Mantık 927001 3 5 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Sözlü dilin en ustalıklı bir biçimde kullanımını sağlayan dedüktif mantığın yasalarını ve işleyişini öğrencilere kavratmak.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Kavramın önemini ortaya koymak
  2. Porphyrios ağacı yardımı ile beş tümelin kavranılması
  3. Kıyasa giden yolda tanım ve bölmenin önemi
  4. Önerme kurmanın kıyas öncesi önemi
  5. Akıl yürütmenin en önemli şekli olan kıyasın etraflıca öğrencilere kavratılması
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Necati Öner,Klasik Mantık,A.Ü.İ.FAK.Yay.,5.basım,Ankara,1986.
2) İbrahim Emiroğlu,Ana Hatlarıyla Klasik Mantık,Asa Yay.,Bursa,1999.
3) A.Kadir Çüçen,Mantık,Asa yay.2.basım.,Bursa,1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Kavram tartışması, tanım ve bölme, kavramlararası ilişkiler, beş tümel, kategoriler
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Mantığın etimolojik ve terİm olarak anlamı Yüz yüze Yok
2.Kavram ve terim, kavram çeşitleri, delaletleri Yüz yüze Yok
3.Kavramlararası ilişkiler, beş tümel, kategoriler - I Yüz yüze Yok
4.Kavramlararası ilişkiler, beş tümel,kategoriler -II Yüz yüze Yok
5.Kavram tartışması, tanım ve bölme Yüz yüze Yok
6.Önermeler: tanımı, yapısı, çeşitleri, yüklemli ve koşullu önermeler Yüz yüze Yok
7.Karmaşık önermeler, bileşik önermeler Yüz yüze Yok
8.Ara sınav Ara sınav Yok
9.Model önermeler Yüz yüze Yok
10.Önermeler arası ilişkiler: Karşı olma Yüz yüze Yok
11.Döndürme Yüz yüze Yok
12.Kıyas: tanımı, çeşitleri, basit kıyaslar, kesin kıyaslar Yüz yüze Yok
13.Seçmeli kıyaslar, Bileşik kıyaslar Yüz yüze Yok
14.Kıyasların modalitesi Yüz yüze Yok
15.Genel Değerlendirme Yüz yüze Yok
16.Final sınavı Final Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150