Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS328 Küçük Gruplar Sosyolojisi 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Küçük gruplarda arkadaşlık, takım ruhu, grup iklimi, birliktelik, birlik duygusu, bizlik duygusu, grup olma duygusu ve ait olma duygusu gibi kavramları açıklayabilecek; Aynı zamanda liderlik türleri, normların oluşması ve normların yapısal özellikleri ile kalıp-yargılardaki değişmeleri ayırt ederek yorumlayabilecektir. Öğrenciler, günlük yaşamlarında karşılaştıkları küçük gruplarla etkileşimlerinde derste öğrendikleri bilgileri uygulayabileceklerdir.
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Sosyolojideki belli başlı tartışmaları takip edebilme ve bunu dünyadaki örnekleri ile karşılaştırabilir.
  2. Küçük gruplar sosyolojisinin belli başlı kavramlarını açıklayabilir
  3. Küçük gruplar sosyolojisinin Türkiye’deki ve Dünya'daki uygulamaları ve örneklerini açıklayabilir
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hortaçsu, Nuran. (1998) Grup İçi ve Gruplar Arası Süreçler, Ankara: İmge Kitabevi. 2)Hagg, Michael. (1997) Sosyal Psikolojik Açıdan Grupta Bütünleşme, (çev. Aliye Mavili Aktaş), Ankara: Sistem Yayıncılık. 3)Külebi Ahmet. (1986) Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı, Sosyal Psikolojide Kuram, Yöntem ve Uygulama, Ankara: Bilim Yayınları. 4)Sakallı, Nuray (2001). Sosyal Etkiler, Ankara: İmge Kitabevi. 5)King, Charles. (1998) The Sociology of Small Groups: A Handbook of Theory and Experiment, Ann Arbor. 6)Beebe, Steven. (1997) Communication in Small Groups: Principles and Practies, New York: Longman.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Grup bütünlüğü ve grupların sınıflandırılması, küçük grubun bireye olan etkisi, grup yapısı ve süreci, liderliğin kavramlaştırılması, sosyal davranışı açıklamada küçük grupların sosyolojik ve sosyal psikolojik incelenme nedenleri gibi küçük gruplarla ilgili temel kavramlar ele alınmaktadır. Ayrıca öğrencilere küçük gruplarla ilgili araştırmalarda kullanılan yöntem ve araştırma teknikleri, küçük grup kuramlarının incelenmesi hakkında bilgi verilerek, küçük grup araştırmalarından bazı örnekleri içermektedir.
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.Sayı, içerik, yöntem ve küçük gruplar hedef Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
2.Küçük gruplar Faydaları küçük gruplar gözden geçirilmesi ve tarih Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
3.Açıklama ve küçük grup özellikleri Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
4.Kavramı, tanımı ve sosyal grup özellikleri Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
5.Grubu, doğası ve grubunun fonksiyonların yapısı Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
6.Grubunun oluşumu hakkında teoriler Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
7.Amaç ve grup ideoloji Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
8.Ara sınav Ara sınav Yok
9.Orta Vadeli Gruplar Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
10.Gruplarında liderlik, liderlik kavramı, liderlerin liderleri, doğası ve işlevi ortaya çıkması, lider tiplerini Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
11.Sosyal gruplar, küçük gruplar Türleri organize yollara göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
12.Sosyal gruplar, küçük gruplar türleri temel işlevlerine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
13.Sosyal gruplar, küçük gruplar türleri ilişki türlerine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
14.Sosyal gruplar, sosyal grup çeşitleri katılımı özellikleri ve süresine göre Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
15.Genel değerlendirme Sözlü Anlatım, soru-cevap Yok
16.Final Sınavı Final Yok
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Ara Sınav1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) Sonu EtkinlikleriAdetKatkı (%)
Final Sınavı1100
Toplam100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
Toplam100
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150