Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu

Ders Öğretim Planı

Ders KoduDers AdıDers TürüYılYarıyılAKTS
SOS398 Ortaçağ Felsefesi 927001 3 6 6
Dersin Seviyesi
Lisans
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilerin Ortaçağ'da ortaya çıkmış felsefe akımlarını önceki dönem felsefeleri ve Ortaçağın sosyo-kültürel ve politik koşullarıyla ilişkili bir biçimde tanıtmayı amaçlar
Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
  1. Ortaçağda ortaya çıkan felsefelerin temel sorunlarını ve amaçlarını kavrama
  2. Ortaçağ felsefelerinin temel sorun ve amaçlarının bu dönemin politik ve kültürel koşullarıyla ilişkisini anlama
  3. Ortaçağ felsefelerinin, ontolojik ve epistemolojik paradigmaları bakımından, farklılıklarını kavrama.
Öğrenim Türü
Birinci Öğretim
Ön Koşul Dersleri
Yok
Önerilen Diğer Husular
Yok
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
İlkçağ Felsefesi Tarihi (1, 2, 3, 4), Prof. Dr. Ahmet Arslan, İst. Bilgi Üniv. Yay. Felsefe Tarihi, Alfred Weber, Sosyal Yay. Ortaçağda felsefe, Betül Çotuksöken, Saffet Babür, Kabalcı Yay. Hellenistic Philosphy : Stoics, Epicureans, Sceptics, A. A. Long, Duckworth Pres. Felsefe Tarihi, M. Gökberk, Remzi Yay.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
Dersin İçeriği
Origenes, Augustinus, Anselmus, Skolastik, S. Eriugena, Aquino’lu Thomas, D. Scots
Haftalık Ders İçeriği
Hafta Teorik Uygulama Laboratuar
1.‘Ortaçağ’ tanımı; Ortaçağın politik ve sosyokültürel koşulları Dönemin belli başlı felsefelerinin kurucuları, temel sorun ve amaçları bakımından gözden geçirilmesi Yok Yok
2.Hıristiyanlık ve felsefe Yok Yok
3.Augustinus’un varlık ve ruh üzerine görüşleri Yok Yok
4.Augustinus’un Ahlak ve Siyaset üzerine görüşleri Yok Yok
5.Genel Hatlarıyla Skolastik Felsefe Yok Yok
6.S. Eriugena: Ruh öğretisi Yok Yok
7.S. Eriugena: Tanrı öğretisi Yok Yok
8.Anselmus: Varlık ve Tanrı öğretisi Yok Yok
9.Ara sınav Ara sınav Yok
10.Aquino’lu Thomas Yok Yok
11.D. Scots Yok Yok
12.D. Scots Yok Yok
13.Skolastiğin Çöküşü ve sonuçları Yok Yok
14.Skolastiğin Çöküşü ve sonuçları Yok Yok
15.Özet ve tartışma Yok Yok
16.Final Sınavı Final Yok
Değerlendirme
Toplam
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerAdetSüresi(saat)Toplam İş Yükü(saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Makale Yazma1118118
Toplam150